Visas aktualitātes Pilnā versija

Notikusi Rokasgrāmatas „Uz sabiedrību vērsts policijas darbs Latvijā 2009. – 2012. Pieredze un nākamie soļi” prezentācija 2012. gada 29. jūnijs

Autoru kolektīvs ir apkopojis savu pieredzi un atziņas, kas gūtas projekta ieviešanas laikā kā arī, sniedz ieteikumus policijas un sabiedrības attiecību uzlabošanai. Grāmatā analizētas vairākas gan policijai, gan sabiedrībai būtiskas tēmas – policijas darba plānošanas un vērtēšanas kritēriji, vērtības, problēmu risināšanas princips policijas darbā un citi jautājumi. Grāmata ir pieejama trīs valodās un to paredzēts izplatīt arī sabiedrības partneriem un bibliotēkām visā Latvijā.

Rokasgrāmatas elektroniskā formātā trīs valodās pieejamas šeit:

Rokasgrāmata "Uz sabiedrību vērsts policijas darbs Latvijā 2009. - 2012. Pieredze un nākamie soļi." (LAT)

Rokasgrāmata "Uz sabiedrību vērsts policijas darbs Latvijā 2009. - 2012. Pieredze un nākamie soļi." (RUS)

Handbook "Community Policing in Latvia 2009. - 2012. Experiences and next steps."

 

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Ilze Bērziņa – Ruķere
T. 67014010; 26442241