Visas aktualitātes Pilnā versija

Ministru kabinets lems par atļauju Iekšlietu ministrijai slēgt iepirkuma līgumus par autotransporta līdzekļu nomu Valsts policijas darbības nodrošināšanai 2011. gada 19. jūlijs

Otrdien, 19.jūlijā Ministru kabinetā (MK) tiks skatīts informatīvais ziņojums par Valsts policijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo autotransporta līdzekļu nomu no 2012. līdz 2016.gadam, paredzot izdevumus ilgtermiņa saistībām ne vairāk kā 4 220 316 latu apmērā ik gadu. 

Autotransportu Valsts policija izmanto tiešo policijas funkciju izpildei t.i. reaģējot uz dažādiem notikumiem tai skaitā noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī veicot sabiedriskās kārtības, ceļu satiksmes drošības nodrošināšanu, aizturēto personu konvojēšanu u.c. 

Iepriekšminēto funkciju nodrošināšanā būtisku lomu spēlē autotransports un tā kvalitāte, jo sakarā ar autotransporta intensīvu izmantošanu tas ātri nolietojas un ir nepieciešams veikt biežus remontus. Jau šobrīd Valsts policijas īpašumā atrodas 340 autotransporta līdzekļu, kuru ekspluatācijas laiks ir virs desmit gadiem kā arī nobraukums virs 250 tūkstošiem kilometru. Līdz ar to tiek plānots, ka kopumā līdz 2016.gadam tiks norakstīts 532 transporta līdzeklis. Papildus š.g. novembrī un decembrī beidzas līgumsaistības par Valsts policijas nomātajiem 742 transportlīdzekļiem. 

Iepriekš nomātos transportlīdzekļus, kuriem beidzas nomas līgums, kā arī transportlīdzekļus, kurus no 2012. līdz 2016.gadam būs jānoraksta, ir nepieciešams aizvietot ar jauniem. 

MK 2011.gada 19.jūlijā lems par ilgtermiņa finansiālajām saistībām, lai nodrošinātu autotransporta līdzekļu nomu Valsts policijas vajadzībām no 2012. līdz 2016.gadam.   

Andis Rinkevics
Valsts policijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas
priekšnieks
T.:67075373