Visas aktualitātes Pilnā versija

2011. gada 1.jūnijā Valsts policijas koledža sadarbībā ar apvienību „Mozaīka” un Dānijas Cilvēktiesību institūtu rīko semināru „Naida noziegumu identifikācija un novēršana” 2011. gada 30. maijs

Seminārs tiek rīkots starptautiska projekta Naida noziegumu konstatēšana un izmeklēšana pret LGTB personām” ietvaros. Projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas uzdevumā Pamattiesību un pilsonības programmas ietvaros 9 valstīs – Francija, Vācija, Īrija, Latvija, Portugāle, Rumānija, Zviedrija, Lielbritānija, Dānija.

Semināra programmā paredzētas lekcijas par nacionālo likumdošanu naida noziegumu jomā, noziedznieku raksturojumu, preventīviem pasākumiem un psiholoģiskām sekām. Semināra laikā norisināsies diskusija ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par aktuālākām problēmām naida noziegumu jomā Latvijā.

Seminārā piedalīsies vairāk nekā 50 dalībnieki no Valsts policijas, Pašvaldības policijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas koledžas un nevalstiskajām organizācijām. 

Informāciju sagatavoja:
Evita Lipe
VPK Humanitārās katedras vadītāja
E-pasts:
Tālr.: 26319992