Visas aktualitātes Pilnā versija

Biedējošo stāstu vietā reāla dzīves skola jeb notikušas Valsts policijas projekta „Jaunieši pret narkotikām” simulācijas spēles Latgales jauniešiem 2011. gada 1. marts

2011.gada 1. martā

Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību

birojs informē

 

 

 

Biedējošo stāstu vietā reāla dzīves skola jeb notikušas Valsts policijas projekta „Jaunieši pret narkotikām” simulācijas spēles Latgales jauniešiem

Aizvadītās nedēļas otrajā pusē, no 24. līdz 26. februārim, Ikšķiles novada viesu namā „Turbas” Valsts policija projekta „Jaunieši pret narkotikām” ietvaros pulcināja Latgales reģiona aktīvākos vidusskolēnus, lai trīs dienas spēlētu simulācijas – stratēģijas spēli, risinot kādu realitātei pietuvinātu situāciju par narkotiku apkarošanas tēmu. Projekta īstenošanu atbalstījusi un finansē Eiropas Komisija (EK).

Atbilstoši spēles noteikumiem, iespēju braukt uz spēlēm ieguva septiņas komandas, kuras izturēja eseju konkursu pirms spēlēm un tika atzītas par spēcīgākajām. Tās bija Varakļānu vidusskolas, Daugavpils 12.vidusskolas, Rekavas vidusskolas, Špoģu vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 1.vidusskolas un Dricānu vidusskolas skolēnu komandas.

Katra komanda pārstāvēja vienu no spēlēs iesaistītajām pusēm – policiju, slimnīcu, pašvaldību, žurnālistus, robežsardzi, skolu un NVO. Komandas izspēlēja piecas 60 minūšu „spēles dienas”, kas noslēdzās ar 15 minūšu ilgiem žurnālistu (ziņu dienesta) raidījumiem. Spēles pamatā bija izstrādāts scenārijs, un dalībnieku uzdevums bija atrisināt konkrētu problēmsituāciju, savas kompetences robežās meklējot piemērotākās problēmas risināšanas iespējas un metodes. Katrai komandai ar padomu un atbalstu darboties palīdzēja eksperts, kurš ikdienā strādā konkrētajā jomā. Jauniešu sniegums tika vērtēts pēc vairākiem kritērijiem, kā piemēram, savu izvirzīto komandas mērķu sasniegšana, atraktivitāte un spēja sadarboties.

Sīvā konkurencē Latgales reģiona spēlēs uzvarēja Varakļānu vidusskolas komanda, kas iejutās pašvaldības lomā, otrajā vietā ierindojās Rekavas vidusskola, kas pārstāvēja policiju, trešajā vietā – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, kas pārstāvēja skolu. Uz projekta finālspēli, kura notiks šā gada oktobrī, un kurā piedalīsies uzvarētājkomandas no katra Latvijas reģiona, dosies pirmās divas vietas ieguvušās komandas.

Šīs bija trešās projekta laikā notikušās simulācijas – stratēģijas spēles. Mācību gada pirmajā pusē spēli izspēlēja arī Vidzemes un Kurzemes reģionu jaunieši. Kā atzīst projekta koordinatore Ieva Mikijanska, „to, ka spēles ir nekļūdīgs veids, kā sasniegt un uzrunāt skolēnu auditoriju, mēs pārliecināmies katru reizi, tomēr Latgales reģiona spēles mums, projekta veidotājiem, paliks atmiņā kā īpašas. Mēs esam burtiskā nozīmē sajūsmināti, cik atraktīvi, gudri un sirsnīgi ir Latgales jaunieši. To, cik liels ieguvums ir šīs dienas pašiem jauniešiem, spilgti ilustrē kaut vai tas, ka trīs dienu laikā kāds jaunietis, kas pirmajā dienā baidījās paņemt rokās mikrofonu, trešajā dienā par pārsteigumu sev, saviem skolas biedriem, skolotājai un visiem spēļu dalībniekiem, brīvi un ar jaunatklātu prasmi aizraut publiku, spēja uzrunāt auditoriju. Mēs esam pārliecināti, ka, tieši šādas spēles un iespēja jauniešiem attīstīt savas prasmes un personību ir tik tiešām efektīvākā narkomānijas prevencijas metode.”

Vairāk par simulācijas – stratēģijas spēlēm: Simulācijas – stratēģijas spēle ir inovatīva profilakses metode, kas savā ziņā ir veids kā jauniešiem atraktīvā, aizraujošā veidā palīdzēt apgūt sociālas prasmes, vienlaikus sniedzot papildus zināšanas par narkotiku apkarošanas jautājumiem, kā arī veicinot viņu profesionālās ievirzes izvēli. Tā ir iespēja iejusties kādas no septiņu institūciju (policija, robežsardze, skola, pašvaldība, slimnīca, žurnālists, NVO) pārstāvja lomā, izprast konkrētās institūcijas darbības specifiku un iespējas, sadarboties ar citām institūcijām un kopīgiem spēkiem rast risinājumu situācijai, kas saistīta ar narkotiku ierobežošanu un apkarošanu. Tā ir iespēja mācīties stratēģiski domāt, izvērtēt sadarbības nepieciešamību vai gluži pretēji – iespējas darboties individuāli.

Lai arī spēles orientētas uz narkotiku apkarošanas situācijas risinājuma meklēšanu, tomēr tās sniedz realitātei pietuvinātu iespēju iejusties dažādu profesiju pārstāvju darbā, palīdz attīstīt sadarbības un konfliktu risināšanas iemaņas un pat pieņemt lēmumu par savas profesijas izvēli.

!!! Bilžu galerija no Latgales reģiona spēlēm:

http://www.sargi-sevi.lv/?sa=299&top=0&id=299&&aid=6

Vairāk informācijas un video par spēlēm: www.sargi-sevi.lv

Seko mums www.twitter.com/sargi_sevi_lv

www.draugiem.lv/sargisevi

Informācija par  projektu:

Projektu “Jaunieši pret narkotikām” atbalsta EK programma „Noziedzības profilakse un cīņa pret noziedzību”, piešķirot tam EK finansējumu.

Projekta  mērķis ir  samazināt narkotisko vielu izplatību un lietošanu jauniešu vidū. Projekta aktivitātes vērstas uz to, lai izglītotu jauniešus gan par  narkotisko vielu lietošanas fiziskajām un emocionālajām sekām, gan arī par atbildību, kas iestājas par narkotisko vielu glabāšanu, izplatīšanu un lietošanu.

Simulācijas – stratēģijas spēles ir centrālā projekta aktivitāte, kas jau notikusi vai notiks visos Latvijas reģionos.

Projekta ietvaros tiek īstenota arī sociālā kampaņa „Tu lieto narkotikas, narkotikas lieto tevi”, kuras ietvaros izstrādāti televīzijas un radio klipi, vides reklāmas, kā arī notiek plašas aktivitātes internetā.

Tāpat izstrādāti dažādi preventīvie izdales materiāli.

Valsts policijas sociālie partneri  projektā ir Latvijas Atkarības psihologu apvienība.

Sagatavoja:

Zane Maskaļonoka
Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību biroja
vecākā inspektore, projekta „Jaunieši pret narkotikām” vadītāja
tel. 67075014 fakss 67075057

                                             

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Komisija  nevar būt atbildīga  par jebkādu  tās satura izmantošanu.