Visas aktualitātes Pilnā versija

Valsts policijā aizvadīta pārskata sanāksme par darba rezultātiem 2010.gadā 2011. gada 4. februāris

2011.gada 4.februārī

Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību

birojs informē

 

Valsts policijā aizvadīta pārskata sanāksme par darba rezultātiem 2010.gadā

Ceturtdien, 3.februārī, notika Valsts policijas (VP) pārskata sanāksme par darba rezultātiem 2010.gadā, kurā piedalījās iekšlietu ministre L.Mūrniece, VP priekšnieks A.Velšs, ģenerālprokurors Ē.Kalnmeiers, Baltijas sociālo zinātņu institūta direktore B.Zepa, VP struktūrvienību vadītāji un uzaicinātie viesi.

L.Mūrniece savā uzrunā atgādināja par dienesta VP pamatprincipiem (disciplīna, stingra darba organizācija un hierarhija), kā arī pastāstīja par izmaiņām, kas skars policiju tuvākajā laikā.

Tāpat iekšlietu ministre pasniedza apbalvojuma zīmes „Par pašaizliedzību” virsnieka vietniekam Aldim Kukšam, VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes Objektu apsardzes pārvaldes Diplomātisko pārstāvniecību apsardzes biroja Diplomātisko pārstāvniecību apsardzes nodaļas jaunākajam inspektoram, un virsnieka vietniekam Dairim Rasam, VP Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Patruļdienesta rotas kārtībniekam.

A.Velšs raksturoja noziedzības statistikas rādītājus 2010.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, noziedzīgo nodarījumu atklāšanas dinamiku un nosauca VP ārējās un iekšējās darbības prioritātes 2011.gadā.

Ē.Kalnmeiers pateicās VP darbiniekiem par darba rezultātiem. Runājot par VP un prokuratūras sadarbību, ģenerālprokurors uzsvēra, ka šai sadarbībai ir jābūt konstruktīvai un vērstai uz kriminālprocesa mērķu sasniegšanu. Tāpat Ē.Kalnmeiers nosauca vairākas problēmas (piemēram, tulkojumu kvalitāte kriminālprocesos,  ekspertīžu problemātika, savlaicīga un reāla uzraudzība kriminālprocesos) un izteica priekšlikumus par darba uzlabošanu.

B.Zepa prezentēja 2009.gadā veiktā pētījuma „Rīgas iedzīvotāju drošumspēja un tās paaugstināšanas iniciatīvas” rezultātus un galvenos secinājumus.

VP Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks N.Grūbis informēja par paveikto pilotprojektā „Uz sabiedrību vērsts policijas darbs Talsu rajona policijas pārvaldē”.

Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS juriste, pētniece I.Kronberga akcentēja policijas tuvināšanās sabiedrībai un sadarbības iestādēm (prokuratūra, citas Iekšlietu, Tieslietu ministrijas iestādes) nepieciešamību. Tāpat I.Kronberga aicināja uz diskusiju par policijas darba kvalitāti un uzsvēra apmācību nozīmi nākotnē. 

Sanāksmes otrajā daļā uzrunu teica iekšlietu ministres padomnieks Iekšlietu ministrijas  padotības iestāžu amatpersonu atalgojuma sistēmas uzlabošanas jautājumos V.Pumpurs.

VP Personāla vadības biroja priekšniece D.Tarāne pastāstīja par situāciju personāla jomā 2010.gadā un vērsa klātesošo uzmanību uz vairākiem problēmjautājumiem.

Turpmākajā sanāksmes gaitā VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks  G.Marķitāns un VP Galvenās kriminālpolicijas priekšnieks R.Kviesītis prezentēja  2010.gada kārtības policijas un kriminālpolicijas darba rezultātus un galvenos prioritāros darba virzienus 2011.gadam.

Informācijas centra (IC) priekšnieks J.Rītiņš sniedza vispārēju pārskatu par IC darbu 2010.gadā un informēja par izstrādē esošajiem e-pakalpojumiem, jauniem informācijas sistēmu attīstības/izveides projektiem. Savukārt  IC priekšnieka vietnieks J.Melderis informēja par jau atrisinātajām problēmām saistībā ar Kriminālprocesa informācijas sistēmas (KIS) ieviešanu, tāpat aicināja informēt IC par nepieciešamajiem uzlabojumiem KIS, rakstot uz e-pasta listi .

Sanāksmi noslēdza debates par aktuāliem problēmjautājumiem.

Informāciju sagatavoja:
Beāte Labinska
Valsts policijas priekšnieka palīdze
67829445,
beate.labinska@vp.gov.lv