Visas aktualitātes Pilnā versija

Valsts policijas darba rezultāti 2010.gadā 2011. gada 3. februāris

2011.gada 3.februārī

Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību

birojs informē

 

Valsts policijas darba rezultāti 2010.gadā

Saskaņā ar Noziedzīgo nodarījumu reģistra datiem 2010.gadā valstī reģistrēti 51108 (-5640 vai -9,94%)** noziedzīgi nodarījumi. 2495 (-930 vai -27,15%) no tiem reģistrēti kā sevišķi smagi, 17239 (-2090 vai -10,81%) – smagi,  14320 (-1388 vai -8,84%) – mazāk smagi noziegumi,   11690 (-1637 vai -12,28%) kriminālpārkāpumi.

Lielāko īpatsvaru  veido noziedzīgi nodarījumi, kas vērsti pret īpašumu – 34870 (-3968). Valstī reģistrētas  82  (-26) slepkavības, no tām 17 (-21) sadzīves rakstura.  1226 (+53) tīši miesas bojājumi, no tiem 181 (-6) smagi miesas bojājumi. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu valstī ir samazinājies laupīšanu skaits – 1072 (-437). Samazinājies arī zādzību skaits –25659 (-1269). Savukārt palielinājies zādzību skaits nelielā apmērā – 8248 (+924),  zādzības no dzīvokļiem – 4194 (+89). Samazinājies reģistrēto  kabatzādzību skaits – 30 (-12), zādzības no tirdzniecības objektiem- 4110 (-552), zādzības no automašīnām- 3631 ( -708) un automašīnu zādzības- 1251 (-550). Palielinājies kopējais krāpšanu skaits – 1521 (+84), tai skaitā  krāpšana nelielos apmēros - 183 (+71). Valstī reģistrēti 2189 (-97) ar narkotisko un psihotropo vielu nelegālo apriti saistīti noziedzīgi nodarījumi, no tiem 516 (+77) saistīti ar narkotisko vielu iegādāšanos un glabāšanu,  496 (+55) ar narkotisko un psihotropo vielu realizāciju un  1045 (-273) – ar iegādāšanos un glabāšanu nelielos apmēros.

No Valsts policijas struktūrvienību lietvedībā esošajiem  51490 (-5543) kriminālprocesiem:

•        kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti –  14151 (-1745),  t.sk., no šogad uzsāktajiem -  11397 (-1514);

•        izbeigti – 15253 (+818), t.sk., no šogad uzsāktajiem – 7983
(-922).

Valsts policijā vidējais faktiskās atklāšanas procents – 30,2 % (2009.gadā – 31,3%).

2010. gadā reģistrēts 3171 (+66; +2.13%) ceļu satiksmes negadījums (CSNg) ar cietušajiem,  gājušas bojā 214 (-36 vai -14.4%) un ievainotas 3985 (+130; +3.37%) personas. Valstī kopumā reģistrēti 17849 (+74; +0.42%) CSNg.             Reģistrēti 292252 Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) pārkāpumi (-13409; -4.39%). Būtisks pieaugums vērojams atsevišķu satiksmes dalībnieku kategorijās. 2010.gadā reģistrēti 41149 (+4777; +13.13%) gājēju izdarītie CSN pārkāpumi un 11143 (+2216; +24.82%) velosipēdistu un mopēdistu pārkāpumi. Šādi dati atspoguļo kopējo tendenci - CSN prasības neievēro visas ceļu satiksmes dalībnieku kategorijas. Viens no galvenajiem CSNg iemesliem ar smagām sekām joprojām ir nepareiza braukšanas ātruma izvēle, t.i., reglamentēto ātruma ierobežojumu pārsniegšana vai ātruma neatbilstība laika un ceļa apstākļiem. 2010.gadā reģistrēti 90583 (-7973 -8.09%) atļautā braukšanas ātruma pārkāpumi.             Pastiprināta uzmanība tika pievērsta transportlīdzekļu vadītājiem, kuri vada transportlīdzekli alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē reģistrēti 4072 (-1129; -21.71%) gadījumi, kad autovadītāji vadījuši transportlīdzekli alkohola ietekmē, no tiem 835 (-510; -37.92%) nebija transporta līdzekļa vadīšanas  apliecības.

Valsts policijas ārējās darbības prioritātes 2011.gadā:

•        Policijas pieejamības un ātras rīcībspējas nodrošināšana, pakalpojumu kvalitātes, redzamības uzlabošana;

•        Darbs pie saņemtās informācijas apstrādes un pārbaudes sistēmas un tās kvalitātes pārbaudes izveidošanas

•        Uz sabiedrību vērstas policijas darba taktikas ieviešana visā Latvijā

•        Pret īpašumu vērsto noziedzīgo nodarījumu novēršana un atklāšana

•        Narkotiku nelegālās aprites  apkarošana

•        Ekonomiska rakstura noziedzīgo nodarījumu apkarošana

•        Starptautiskās sadarbības nodrošināšana.

Valsts policijas iekšējās darbības prioritātes 2011.gadā:

  • Strukturālo un funkcionālo reformu izvērtēšana
  • Iekšējo resursu audits, to pārdale un optimizēšana (līdz konkrētam amatam, līdz konkrētai funkcijai)
  • Korupcijas risku mazināšana un iekšējās kontroles pastiprināšana
  • Iekšējās disciplīnas uzlabošana
  • Darbs ar vidējā līmeņa vadītājiem (iecirkņu, nodaļu priekšnieki, rotu/vadu komandieri u.c.)
  • Policijas sabiedrisko attiecību jomas uzlabošana
  • ES projektu izstrāde un realizācija.Aigars Bērziņš
Valsts policijas
Preses un sabiedrisko attiecību biroja
vecākais inspektors
Tālr.67829480
Mob.tālr.29378067* šeit un turpmāk salīdzinājums  ar 2009.gadu