Visas aktualitātes Pilnā versija

Eiropas Komisijas direktorāta un Valsts policijas projekts „LR Valsts policijas tehniskās kapacitātes stiprināšana, lai ieviestu DNS datu apmaiņu saskaņā ar Padomes lēmumiem 2008/615/TI un 2008/616/TI” 2011. gada 26. janvāris

2011.gada 25.janvārī

Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību

birojs informē

Eiropas Komisijas direktorāta un Valsts policijas projekts

„LR Valsts policijas tehniskās kapacitātes stiprināšana, lai ieviestu DNS datu apmaiņu saskaņā ar Padomes lēmumiem 2008/615/TI un 2008/616/TI”

Nr. JLS/2009/ISEC/AG/074

Eiropas Komisijas Padomes lēmumi 2008/615/TI un 2008/616/TI (Prīmes lēmumi) paredz, ka līdz 2011. gada 26. augustam katrai Eiropas Savienības dalībvalstij ir jāievieš sistēma, kas atļauj DNS datu apmaiņu veikt elektroniski. Šāda iespēja nodrošinās neidentificētos DNS profilus no noziedzīgu nodarījumu vietām, kā arī neatpazītu personu līķu DNS profilus tiešsaistes režīmā salīdzināt ar ES dalībvalstu DNS datu bāzēm, kā arī citu ES dalībvalstu neidentificētos profilus salīdzināt pret Latvijas Nacionālo DNS datu bāzi, lai ātri un operatīvi identificētu iespējamās personas, kuras tiek turētas aizdomās par noziedzīgiem nodarījumiem citās ES dalībvalstīs un Latvijā.

Pilnu tekstu skatīt šeit