Visas aktualitātes Pilnā versija

Valsts policijas koledžā atvērtā durvju diena 2010. gada 30. aprīlis

2010.gada 30.aprīlī

Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību

birojs informē

Valsts policijas koledžā atvērtā durvju diena

2010.gada 7.maijā Valsts policijas koledžā Rīgā, Ezermalas ielā 8, notiks atvērto durvju diena. Sākums plkst.10:00.

Apmeklētāji tiks informēti par izglītības iespējām Valsts policijas koledžā, nosacījumiem dienesta uzsākšanai Valsts policijā, policijas darbinieka pamatpienākumiem, nepieciešamo izglītību, dienesta gaitas specifiku un karjeras iespējām Valsts policijā, policijas darbinieka sociālajām garantijām, Valsts policijas koledžas realizētās arodizglītības un 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības nepieciešamību un norises procesu, mācību un studiju specifiku, turpmākajām izglītības un profesionālās pilnveides iespējām, Valsts policijas koledžas iekšējo kārtību – dienas kārtību, nodarbību grafiku, dienesta viesnīcu, kadetu amata pienākumiem un tiesībām, kā arī tiks demonstrēta prezentācija par Valsts policijas koledžu.

Papildus būs iespēja pārbaudīt savu prasmi šaušanā, izmantojot šaušanas stenda iekārtu. Tiks prezentēta arī speciālā un kriminālistikas tehnika, bet tuvcīņas zālē tiks demonstrēti uzbrukuma atvairīšanas un aizturēšanas taktikas paņēmieni.

            Valsts policijas koledžas atvērto durvju dienas norises laiks 2010.gada 07.maijā no plkst.10:00 - 16:00

Apmeklētājus lūdzam ierasties plkst.10:00!