Visas aktualitātes Pilnā versija

Aizliegtas vēl sešas vielas, kas sastopamas augu maisījumos un var radīt nopietnus draudus veselībai 2013. gada 20. decembris

Slimību profilakses un kontroles centrs uz gadu - līdz 2014.gada 17.decembrim, aizliedzis piecas vielas un to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai izplatīšanu. Konstatēts, ka vielu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai. Aizliegto vielu saraksts pieejams https://www.vestnesis.lv/?menu=op&sadala=3496&izdevejs=5899

Saskaņā ar likumu "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" vielas un to saturošie izstrādājumi kā fiziskām tā juridiskām personām triju darbdienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas jānodod Valsts policijai.

Ja fiziskā vai juridiskā persona triju darbadienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas nenodod Valsts policijai minētās vielas vai to saturošus izstrādājumus, Valsts policija vai cita izmeklēšanas iestāde to saskaņā ar likuma "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" 4.panta ceturto daļu izņem.

Lēmums ieviest pagaidu aizliegumu pieņemts, pamatojoties uz Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes veikto ekspertīžu rezultātiem un informāciju no Eiropas Agrīnās brīdināšanas sistēmas datu bāzes par jaunajām psihoaktīvajām vielām.

Vielas un to saturošo izstrādājumu lietošana ir bīstama kā cilvēka veselībai un dzīvībai, tā arī sabiedriskai drošībai kopumā.

Sagatavoja:

Sintija Virse
Valsts policijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vecākā inspektore
Tālr. 67075394; 26368442
sintija.virse@vp.gov.lv