Visas aktualitātes Pilnā versija

Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības aicinājums! 2013. gada 11. janvāris

Labklājības ministrija Ministru kabinetam ir nosūtījusi noteikumu projektu un projekta pielikumu:
*Izdienas pensijas saņēmēja apliecības izsniegšanas kārtība. Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 12.punktu (http://www.lm.gov.lv/upload/tiesibu_aktu_projekti_2/lmnot_240812.pdf);
*Izdienas pensijas saņēmēja apliecības paraugs(http://www.lm.gov.lv/upload/tiesibu_aktu_projekti_2/lmnotp01_240812.pdf).

Lūdzu visus IeM Izdienas pensionārus pievērst uzmanību, ka apliecības paraugā nav iekļauta frāze „IeM iestāžu izdienas pensionārs”!

Lūgums visiem IeM Izdienas pensionāriem, kuri no 2010. gada ir atvaļināti pensijā un nav saņēmuši apliecības, par to rakstīt Labklājības ministrijas mājas lapas sadaļā - Jūsu jautājums http://lm.gov.lv/text/300

Tāpat rakstiet un sūtiet vēstulēs vai e-pastus uz Labklājības ministriju ar lūgumu ierakstīt frāzi „IeM iestāžu izdienas pensionārs” noteikumu projektā un projekta pielikumā.

 

Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības valdes loceklis Romāns Valters