Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

VP ir pabeigta struktūras un funkciju vērtēšana un izstrādāti priekšlikumi optimizēšanai 2011. gada 2. jūnijs

Šodien, 01.06. Valsts policijas (VP) struktūras un veicamo funkciju izvērtēšanas darba grupa VP priekšniekam ir iesniegusi priekšlikumus un secinājumus par VP struktūras un funkciju optimizēšanu, piedāvājot iespējamos risinājumus tālāko lēmumu pieņemšanai.

Minētie priekšlikumi ir izstrādāti pamatojoties uz veikto VP funkciju, nodarbināto noslodzes un darba rezultatīvo rādītāju izvērtēšanu, kas notika trīs virzienos: veicamo funkciju izvērtējums VP struktūrvienību līmenī; tādu funkciju identifikācija, kuru izpildē nav nepieciešams nodarbināt amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm; atteikšanās no valsts policijai neraksturīgu funkciju izpildes, lai koncentrētu resursus tiešo uzdevumu veikšanai.

Darba grupas vadītāja, VP Galvenās administratīvās pārvaldes priekšniece A.Kalnāja norāda: ”Attiecībā uz personāla jomu, darba grupas būtiskākais izvirzītais īstermiņa mērķis ir panākt situācijas stabilizēšanos un profesionālās kapacitātes saglabāšanos.”

Funkciju izvērtējuma rezultātā konstatēts, ka ievērojamus resursus patērē policijai uzliktie uzdevumi, kas būtībā nav tās tiešās funkcijas un  pienākumi, tādēļ risinot jautājumu par atteikšanos no valsts policijai neraksturīgu funkciju veikšanas būtu iespējams koncentrēt šos resursus policijas pamatuzdevumu veikšanai, liekot uzsvaru uz policijas klātbūtnes un pieejamības sabiedrībai nodrošināšanu.  

Izvērtēšanā īpaša uzmanība tika veltīta atbalsta funkcijām un izsvērta iespēja par atbalsta funkcijas veicošo amatpersonu pāriešanu darba attiecībās. Tāpat darba grupas ieteikums ir atsevišķu uzdevumu veikšanu nodrošināt ārpakalpojuma formā (piemēram, tulkošana, saimnieciskie darbi), kas ilgtermiņā ļautu ietaupīt resursus.

Viens no darba grupas priekšlikumiem ir saistīts ar nepieciešamību novērst funkciju dublēšanos un noteikt skaidru uzdevumu sadali starp VP centrālajām struktūrvienībām un VP reģionu pārvaldēm, izvērtējot iespēju gan uzdevumus, gan resursus iespēju robežās maksimāli koncentrēt reģionu un iecirkņu līmenī. Tādējādi attiecībā uz reģionu pārvaldēm tiks risināts jautājums par cilvēkresursu pārdali un optimālu izmantošanu, nevis samazināšanu. Savukārt attiecībā uz VP centrālajām struktūrvienībām - tiek vērtēta iespēja centrālajā līmenī atstāt galvenokārt  stratēģisko plānošanu un vadību,  metodisko darbu, starptautisko sadarbību un tās funkcijas, kuru nodošana reģioniem nav lietderīga.

„Darba grupas ieskatā viens no ilgtermiņa obligātajiem pasākumiem ir dokumentu pārvaldības sistēmas optimizēšana un lietvedības jautājumu sakārtošana,” norāda A.Kalnāja.

Tuvākās nedēļas laikā tiks organizēta tikšanās ar VP reģionu pārvalžu vadību, lai vienotos par strukturālām izmaiņām un turpmākām darba metodēm.  

Sagatavoja:
Beāte Labinska
Valsts policijas priekšnieka palīdze
tālr.: 67829445, mob: 29496086,
e-pasts: beate.labinska@vp.gov.lv