Visas aktualitātes Pilnā versija

Notiks jau ceturtā Valsts policijas rīkotā simulācijas – stratēģijas spēle jauniešiem narkotiku apkarošanas jomā 2011. gada 6. aprīlis

2011.gada 5.aprīlī

Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību

birojs informē

Notiks jau ceturtā Valsts policijas rīkotā simulācijas – stratēģijas spēle jauniešiem narkotiku apkarošanas jomā

No šā gada 7. līdz 9. aprīlim atpūtas kompleksā „Juku dzirnavas”, Saldus novada Šķēdes pagastā, notiks jau ceturtā simulācijas – stratēģijas spēle jauniešiem narkotiku apkarošanas jomā. Spēle notiek Valsts policijas projekta „Jaunieši pret narkotikām” ietvaros. Projekta īstenošanu atbalstījusi un finansē Eiropas Komisija.

Atbilstoši noteikumiem, izvērtējot pieteikuma anketas, tika izvēlētas septiņas vidusskolēnu komandas, kuras pārstāvēs Zemgales reģionu – Dobeles Valsts ģimnāzijas, Aizkraukles novada ģimnāzijas, Pļaviņu novada ģimnāzijas, Aknīstes vidusskolas, Dobeles 1.vidusskolas, Misas vidusskolas un Pilsrundāles vidusskolas komandas.

Kas ir simulācijas – stratēģijas spēles? Tā ir inovatīva prevencijas metode, kas jauniešiem atraktīvā veidā sniedz vērtīgas zināšanas par narkotiku ierobežošanu un apkarošanu, kā arī attīsta prasmes sadarboties, strādāt komandā, formulēt un argumentēt savu viedokli, risināt konfliktus un uzstāties publiski. Vienlaikus spēle sniedz realitātei pietuvinātu iespēju iejusties dažādu profesiju pārstāvju darbā, kā arī vairāk apzināt savus „par un pret” saistībā ar nākotnes profesijas izvēli.

Simulācijas spēles laikā komandu dalībniekiem būs uzdevums iejusties kādas no septiņu institūciju (policija, robežsardze, skola, pašvaldība, slimnīca, žurnālists, NVO) pārstāvja lomā, izprast konkrētās institūcijas darbības specifiku un iespējas, sadarboties ar citām institūcijām un kopīgiem spēkiem rast risinājumu situācijai, kas saistīta ar narkotiku ierobežošanu un apkarošanu. Tā būs iespēja mācīties stratēģiski domāt, izvērtēt sadarbības nepieciešamību vai gluži pretēji - iespējas darboties individuāli. Katrai komandai ar padomu un atbalstu darboties palīdzēs eksperts, kurš ikdienā strādā konkrētajā jomā.

Projekta ietvaros jau notikušas trīs simulācijas spēles – Vidzemes, Kurzemes un Latgales reģionu jauniešiem. Apkopojot pēc spēlēm paustos dalībnieku un skolotāju viedokļus, projekta komanda secina: „spēle atraisa un aizrauj skolēnus, to redzam gan spēles gaitā, gan analizējot anketas. Spēle ir spraiga, tā rosina domāt, meklēt risinājumus, tikt galā ar problēmām. Nereti vērojam, kā jaunieši atveras paši sev vēl nezinātā rakursā, atklāj, ka spēj lieliski uzstāties publikas priekšā, sajūt, ka ir īsti komandas spēlētāji, apzinās, ka labprāt studētu medicīnu vai strādātu par policistu vai saprot, kuras profesijas neizvēlētos nekad. Valsts policijas mērķis caur šo projektu ir uzrunāt jauniešus par sarežģītu un smagu tēmu – narkomānijas apkarošanu, tomēr redzam – formāts, kādā esam izvēlējušies risināt šo sarunu, sevi attaisno vairakkārt.”

Informācija par  projektu:

Projektu “Jaunieši pret narkotikām” finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas programma „Noziedzības profilakse un cīņa pret noziedzību”.

Projekta  mērķis ir  samazināt narkotisko vielu izplatību un lietošanu jauniešu vidū. Projekta aktivitātes vērstas uz to, lai izglītotu jauniešus gan par  narkotisko vielu lietošanas fiziskajām un emocionālajām sekām, gan arī par atbildību, kas iestājas par narkotisko vielu glabāšanu, izplatīšanu un lietošanu.

Simulācijas – stratēģijas spēles ir centrālā projekta aktivitāte, kas jau notikusi vai notiks visos Latvijas reģionos. Vidzemes un Kurzemes reģiona spēles notika 2010. gada rudenī, Latgales reģionā – 2011. gada februārī, maijā plānotas Rīgas reģiona spēles. Finālspēle, kurā piedalīsies divas katra reģiona uzvarētājkomandas, paredzēta 2011. gada oktobrī. Finālspēlē piedalīsies arī starptautiskie eksperti!!!

Projekta ietvaros notikušas un notiks arī citas aktivitātes, tostarp īstenota sociālā kampaņa „Tu lieto narkotikas, narkotikas lieto tevi”, kā arī izstrādāti preventīvie materiāli. Plašāka informācija un iespēja noskatīties un lejupielādēt gan kampaņas, gan preventīvos materiālus http://www.sargi-sevi.lv/.

Projektu informatīvi atbalsta portāls www.e-klase.lv.

Valsts policijas sociālie partneri projektā ir Latvijas Atkarības psihologu apvienība.

Bilžu galerija no pēdējām notikušajām spēlēm Latgales reģiona jauniešiem: http://www.sargi-sevi.lv/?sa=299&top=0&id=299&&aid=6

Sagatavoja:

Ieva Mikijanska
Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību biroja
vecākā inspektore, projekta "Jaunieši pret narkotikām" koordinatore
tel. 67829478, mob. 26479727, fakss 67075057

www.sargi-sevi.lv
www.twitter.com/sargi_sevi_lv           

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Komisija  nevar būt atbildīga  par jebkādu  tās satura izmantošanu.