Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

„Latvijas Pašvaldību mācību centrs” sadarbībā ar Valsts Policiju īsteno Latvijas un Šveices sadarbības programmas kopprojektu 2011. gada 7. marts

2011.gada 7. martā

Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību

birojs informē

   

„Latvijas Pašvaldību mācību centrs” sadarbībā ar Valsts Policiju īsteno Latvijas un Šveices sadarbības programmas kopprojektu

„Latvijas Pašvaldību mācību centrs” sadarbībā ar Valsts Policiju īsteno Latvijas un Šveices sadarbības programmas  grantu shēmas „NVO fonds” apakšprojektu „Bērnu un jauniešu likumpārkāpēju individuālās prevencijas īstenošana dzīvesvietās” (līguma nr. 2010.CH04/mic-178/25). Īstenošanas periods ir no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim.

Apakšprojekta mērķi:

 1. Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izveidošana pašvaldībās, kas ietver profilaktiskās lietas izveidi, preventīvo pasākumu un alternatīvu līdzekļu izmantošanas iespēju nodrošināšanu bērniem un jauniešiem, kas nonākuši policijas uzmanības lokā.
 2. Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izveidošanā iesaistīt starpinstitūciju speciālistus, pašvaldības un NVO, lai novērstu cēloņus, kas veicina nepilngadīgo likumpārkāpumu izdarīšanu un sekmētu nepilngadīgo likumpārkāpēju resocializāciju.
 3. Sociālo atšķirību samazināšana un atbalsta aktivitāšu nodrošināšana, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, nonākot policijas uzraudzības redzeslokā.
 4. Ilgtermiņā stiprināt sabiedrības drošību valstī, samazinot bērnu un jauniešu noziedzību un nodrošinot, lai viņi kļūtu par atbildīgiem un pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem.

Mērķa grupa: policijas uzmanības lokā nonākušie bērni un jaunieši, bērni un jaunieši likumpārkāpēji, no ieslodzījuma vietām atbrīvotie bērni un jaunieši, kuri atgriežas savās dzīves vietās.

Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas pilotgrupu īstenošanas vietas: Limbažu novads, Dobeles novads un Balvu novads.

Galvenās aktivitātes:

 1. Problēmsituācijas izpēte konkrētajos novados, sadarbojoties ar Valsts Policijas un minēto novadu Valsts policijas iecirkņiem, vietējām pašvaldībām, NVO un starpinstitūciju speciālistiem.
 2. Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas vadlīniju un metodisko materiālu izveide.
 3. Mērķgrupas atlase nepilgadīgo dzīvesvietās Limbažu, Dobeles un Balvi novados un pilotgrupu realizācija, kas ietver individuālas sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmas izveidošanu.
 4. Balstoties uz pilotgrupu sociālās korekcijas programmas izpildes rezultātiem un to analīzi, tiks izveidota sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmas ieteikumi, pēc kuriem vadoties sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmas varēs realizēt citās pašvaldībās un NVO.

Plānotie rezultāti:

 1. Apzināta situācija par sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmu esamību katram likumpārkāpējam un iesaistīto speciālistu darbs;
 2. Izveidota sociālās palīdzības un sociālās korekcijas ieteicamā programma, vadlīnijas un metodiskie materiāli, balstoties uz visu atbildīgo institūciju iesaistīšanu individuālās korekcijas programmas izveidē un realizācijā, pamatojoties uz Limbažu, Dobeles un Balvu novadu nepilngadīgo noziedzības analīzi;
 3. Atlasīti pilotgrupu dalībnieki: policijas uzmanības lokā nonākušie bērni un jaunieši; klaiņojošie bērni; bērni un jaunieši, kas cieš no atkarībām;
 4. Iesaistīti starpinstitūciju atbildīgie speciālisti un nepilngadīgā ģimene atbilstoši izstrādātai individuālai sociālās korekcijas programmai;
 5. Balstoties uz Limbažu, Balvu un Dobeles novadu pilotgrupu pieredzi, izveidota tipveida sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programma, kuru varēs piemērot citu pašvaldību novadu likumpārkāpēju resocializācijai.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Ance Fokerote

tel. 67551217;