Visas aktualitātes Pilnā versija

Seminārs „Sabiedrības loma Valsts policijas darbā” 2010. gada 20. oktobris

2010.gada 20.oktobrī

Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību

birojs informē

  Ar finansiālu Eiropas Savienības programmas  "Noziedzības novēršana un apkarošana’’ atbalstu, Eiropas Komisijas Iekšlietu direktorāts

Seminārs „Sabiedrības loma Valsts policijas darbā”

No 2010. gada 12. - 14. oktobrim, Kurzemes reģiona pārvaldes Konferenču zālē, Bāriņu ielā 3, Liepājā notika seminārs „Sabiedrības loma Valsts policijas darbā”. Pasākums tika rīkots „Pilotprojekts Talsu policijas iecirknī – uz sabiedrību vērsts policijas darbs’’ ietvaros, ko finansē Eiropas Komisijas (EK) Iekšlietu direktorāts.

Čehijas pieredzi Latvijas kolēģiem prezentēja pulkvedis M. Hrinko, Morāvijas Silēzijas reģiona Policijas priekšnieka vietnieks, policijas kapteine S.Svabodova, eksperte ar ilggadēju pieredzi dažādu prevencijas projektu un prevencijas nodaļas vadīšanā un NVO Pro- police vadītājs M. Tosovsky.

Semināra mērķis bija veicināt iekšējo diskusiju par uz sabiedrību vērsta policijas darba metodēm  un  par sabiedrības lomu Valsts policijas darbā, analizējot EK finansētā pilotprojekta pirmā gada darbības rezultātus. Tos prezentēja  paši Talsu iecirkņa policijas darbinieki, kas atzina, ka iegūtie dati par iedzīvotāju viedokli par viņu darbu un nedrošākajām vietām novados ir palīdzējuši viņiem plānot savu darbu un risināt drošības problēmas sadarbībā ar citām institūcijām. Sakārtotas vairākas līdz šim Talsu iedzīvotājiem nedrošas vietas, iedzīvotājiem sniegtas konsultācijas par īpašuma drošības jautājumiem kā arī daudz aktīvāka kļuvusi sadarbība ar vietējo presi.

Seminārā tika aplūkota Čehijas pieredze pieaugušo prevencijas jomā, vērtējot iespējas par labās prakses piemēru pārņemšanu Latvijā. Vislielāko semināra dalībnieku atsaucību un vēlmi īstenot līdzīgu projektu Latvijā ieguva projekts „Seniori senioriem”. Diskusiju laikā tika izteikti priekšlikumi preventīvā darba turpmākajai organizēšanai un informācijas apmaiņai starp dažādu reģionu darbiniekiem kā arī tika minēta nepieciešamība saņemt metodisko atbalstu projektu un projekta pieteikumu izstrādes procesā reģionos, jo daudzos novados policijas darbiniekiem šādu iemaņu un informācijas trūkst.

Tā kā pašvaldības ir viens no galvenajiem Valsts policijas sadarbības partneriem, semināra pirmajā dienā dalībniekiem pievienojās un semināru atklāja arī Liepājas mērs Uldis Sesks, kas izteica atbalstu līdzīgu preventīvo aktivitāšu un iedzīvotāju aptauju veikšanai  Liepājas novadā.

Seminārā piedalījās Valsts policijas Kurzemes, Zemgales, Latgales un Rīgas reģiona policijas darbinieki, kuru pienākumos ietilpst preventīvais darbs un sadarbība ar sabiedrību, kā arī Valsts policijas vadības un Valsts policijas Prevencijas pārvaldes pārstāvji.

Pasākuma gaita tika atspoguļota vietējos plašsaziņas līdzekļos – laikrakstā Kurzemes vārds ( 14. un 18. oktobra numuros, portālos www.liepājniekiem.lv un www.liepāja.lv

Papildus informācijai lūdzam sazināties ar:

Normunds Grūbis, Kurzemes reģiona policijas priekšnieks telefons: 6340460 vai 29417216 (mob.)  vai Ilze Bērziņa – Ruķere , projekta vadītāja, telefons: 67014010 vai 26442241 (mob.)