Noziedzība Pilnā versija

Noziedzīgs nodarījums ir ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības izdarīts nodarījums (darbība vai bezdarbība), kurš paredzēts krimināllikumā un par kura izdarīšanu draud kriminālsods. 

Noziedzīgo nodarījumu struktūra

Noziedzīgus nodarījumus iedala noziegumos un kriminālpārkāpumos.

Noziegumi iedalās mazāk smagos noziegumos, smagos noziegumos un sevišķi smagos noziegumos.

Katrs noziegums ir ierindojams kādā no šīm grupām, ņemot vērā sodu kāds krimināllikumā paredzēta par konkrēta nozieguma izdarīšanu.

Izvērtējot soda smagumu tiek ņemts vērā vai noziegums ir izdarīts tīši vai aiz neuzmanības.

 

Saskaņā ar krimināllikuma 7.pantu:

Atbilstoši personas vai sabiedrības interešu apdraudējuma raksturam un kaitīgumam noziedzīgi nodarījumi iedalāmi kriminālpārkāpumos un noziegumos. Noziegumi iedalāmi šādi: mazāk smagi noziegumi, smagi noziegumi un sevišķi smagi noziegumi.

Kriminālpārkāpums ir nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no piecpadsmit dienām, bet ne ilgāku par trim mēnešiem (īslaicīga brīvības atņemšana), vai vieglāka soda veids.

Mazāk smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par trim mēnešiem, bet ne ilgāku par trim gadiem, kā arī nodarījums, kurš izdarīts aiz neuzmanības un par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem.

Smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par trim gadiem, bet ne ilgāku par astoņiem gadiem, kā arī nodarījums, kurš izdarīts aiz neuzmanības un par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par astoņiem gadiem.

Sevišķi smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par astoņiem gadiem, vai mūža ieslodzījums.

Ja par noziegumu šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, tad par attiecīgo noziegumu tajā var paredzēt arī vieglāka soda veidu.