Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Informācija un iesniegumu paraugi speciālo atļauju (licenču) un sertifikātu saņemšanai Drukāt

Speciālās atļaujas (licences), kā arī detektīva sertifikātus, pirotehniķa sertifikātus, spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātus un spridzinātāja sertifikātus izsniedz Valsts policijas licencēšanas komisija.

Iesniegumus licenču un sertifikātu saņemšanai var nosūtīt pa pastu (adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, Rīga, LV-1026), elektroniska dokumenta veidā (e-pasta adreses: vai ) vai iesniedzot personīgi Licencēšanas un atļauju sistēmas birojā (Ezermalas iela 10B, Rīga, 446.kabinets) noteiktajos pieņemšanas laikos (otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 – 12.00 un no plkst. 14.00 – 16.00).

REKVIZĪTI valsts nodevas samaksai licences saņemšanai:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV96TREL1060140921900

Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu

 

REKVIZĪTI valsts nodevas samaksai detektīva, pirotehniķa,
spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta saņemšanai
:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22 
Konta nr. LV15TREL1060140922000

Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par sertifikāta izsniegšanu

 

 

 

1.Speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem

 

Valsts policijas licencēšanas komisija izsniedz šādas speciālās atļaujas (licences):

 

1) speciālo atļauju (licenci) noteikta veida un kategorijas ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu izgatavošanai;

2) speciālo atļauju (licenci) noteiktas kategorijas šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes pistoļu (revolveru) un speciālo līdzekļu remontam;

3) speciālo atļauju (licenci) noteikta veida un kategorijas ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu realizācijai (mazumtirdzniecībai, vairumtirdzniecībai);

4) speciālo atļauju (licenci) A, B, C un D kategorijas dienesta lietojumam klasificētu šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru), to patronu un speciālo līdzekļu (kas paredzēti sabiedriskās kārtības un drošības sargāšanai, dienesta vai darba pienākumu pildīšanai) vairumtirdzniecībai.

 

 

Galvenie normatīvie akti:

 

 • Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums
 • Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumi Nr.939 „Noteikumi par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru”
 • Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumi Nr.928 „Noteikumi par ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālo apriti un ieroču un munīcijas marķēšanas kārtību”

 

Iesnieguma paraugs speciālās atļaujas (licences) saņemšanai (MK noteikumu Nr.939 2.pielikums)

 

2. Speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar pirotehniskajiem izstrādājumiem un pirotehniķa sertifikāti


2.1. Speciālās atļaujas (licences)

 

Valsts policijas licencēšanas komisija izsniedz šādas speciālās atļaujas (licences):

1) speciālo atļauju (licenci) uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanai;

2) speciālo atļauju (licenci) noteiktas klases uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu vairumtirdzniecībai;

3) speciālo atļauju (licenci) noteiktas klases uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu mazumtirdzniecībai;

4) speciālo atļauju (licenci) pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai;

5) speciālo atļauju (licenci) 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai.

 

Galvenie normatīvie akti:

 

 • Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums
 • Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumi Nr.502 „Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva”
 • Ministru kabineta 22.03.2011. noteikumi Nr.214 „Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi”
 • Ministru kabineta 19.10.2010. noteikumi Nr.986 „Noteikumi par pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasībām un tiem piemērojamiem standartiem, kā arī pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtība un akreditējamajai institūcijai izvirzāmās prasības”

 

Iesnieguma paraugi speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

MK noteikumu Nr.502 2.pielikums:

MK noteikumu Nr.502 4.pielikums:

 

2.2. Pirotehniķa sertifikāts

Galvenie normatīvie akti:

 • Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums
 • Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.45 „Noteikumi par pirotehniķa sertifikāta iegūšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru”

 

Iesnieguma paraugs pirotehniķa sertifikāta saņemšanai:

MK noteikumu Nr.45 2.pielikums:

 


3. Speciālās atļaujas (licences) spridzināšanas darbu veikšanai un citai komercdarbībai, spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāti un spridzinātāja sertifikāti


3.1. Speciālās atļaujas (licences)

 

Valsts policijas licencēšanas komisija izsniedz šādas speciālās atļaujas (licences):

 

1) speciālo atļauju (licenci) spridzināšanas darbu veikšanai;

2) speciālo atļauju (licenci) sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu realizēšanai;

3) speciālo atļauju (licenci) sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanai.

 

Galvenie normatīvie akti:

 • Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likums
 • Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1000 „Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība”
 • Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumi Nr.12 „Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanas, iegādāšanās, glabāšanas, realizēšanas un uzskaites kārtību un prasībām komersantam sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu pārvadāšanā”
 • Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumi Nr.25 Noteikumi par spridzināšanas darbu saskaņošanas un veikšanas kārtību
 • Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumi Nr.11 „Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu drošības pamatprasībām, atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtību un atbilstības novērtēšanas institūcijai izvirzāmajām prasībām”
 • Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumi Nr.804 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu komercdarbībā ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm”

 

Iesnieguma paraugs MK noteikumu Nr.1000 2.pielikums

 

3.2. Spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts un spridzinātāja sertifikāts

 

Galvenie normatīvie akti:

 • Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likums
 • Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumi Nr.907 „Noteikumi par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru”

 

Iesnieguma paraugi

Iesniegums spridzinātāja sertifikāta saņemšanai (MK noteikumu Nr.907 2.pielikums)

Iesniegums spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta saņemšanai (MK noteikumu Nr.907 4.pielikums)

 

4. Speciālās atļaujas (licences) apsardzes darbības veikšanai

Galvenie normatīvie akti:

 • Apsardzes darbības likums 
 • Ministru kabineta 2014.gada 09.decembra noteikumi Nr.757 „Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi”
 • Ministru kabineta 03.02.2015. noteikumi Nr.58 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā”

Iesnieguma paraugs speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

(MK noteikumu Nr.757 1.pielikums)

 

 

5. Speciālās atļaujas (licences) detektīvdarbības veikšanai

 

Galvenie normatīvie akti:

 • Detektīvdarbības likums
 • Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumi Nr.633 „Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi”

 

Iesnieguma paraugi

Iesniegums detektīvdarbības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

(MK noteikumu Nr.633 2.pielikums)

Iesniegums detektīva sertifikāta saņemšanai (MK noteikumu Nr.633 4.pielikums)

 

6. Iekšējās drošības dienestu reģistrācija

Iekšējās drošības dienestu reģistrē valsts policijas teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši organizācijas atrašanas vietai.

 

Galvenie normatīvie akti:

 • Apsardzes darbības likums
 • Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.582 "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība"
 • Minisru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.63 "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi"

 

 Rekvizīti valsts nodevas samaksai Iekšējās drošības dienesta reģisrācijas apliecības saņemšanai:

 

Saņēmējs: Valsts kase

Reģ.nr.: 90000050138

Saņēmēja BIC: TRELLV22

Konta nr.: LV61TREL1060140913800

Maksājuma mērķis:

Valsts nodeva par iekšējās drošības dienesta apliecības izsnieģšanu – 500 euro;

par iekšējās drošības dienesta apliecības dublikata izsniegšanu – 13,80 euro;

par iekšējās drošības dienesta atkārtotas apliecības izsniegšanu – 71,97 euro.