Pakalpojumi Pilnā versija

 

Te Jūs varat iepazīties ar Valsts policijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem!

Tāpat Valsts policijas sniegtos pakalojumus var atrast valsts un pašvaldības iestāžu vienotajā pakalpojumu portālā
www.latvija.lv

Valsts policijas sniegto pakalpojumu rezultatīvo rādītāju apkopojums 2018. gads

Valsts policijas sniegto pakalpojumu rezultatīvo rādītāju apkopojums 2019. gads