Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Darba piedāvājumi Drukāt

Vakanču saraksts aktualizēts 2016. gada oktobrī

                                                                 Svarīgi!

Lai persona varētu kandidēt dienestam Valsts policijā, tai ir jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām.

Obligātās prasības dienestam (likuma 4.pants):
persona ir LR pilsonis

- kuras fiziskā sagatavotība, veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām
- kura nav sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
- kura nav notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
- kura nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir  saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;
- nav atzīta par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā.

Prasības pieņemšanai dienestā (likuma 7.pants):
var tikt pieņemtas personas vecumā no 18 līdz 40 gadiem; var pieņemt arī personu vecāku par 40 gadiem, ja izdienas laiks iekšlietu iestādēs nav īsāks par 10 gadiem

- kuras atbilst obligātajām prasībām dienestam (likuma 4.pants);
- kurām ir vismaz vidējā izglītība;
- kuras prot latviešu valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai;
- kuras nav atvaļinātas no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē sakarā ar to, ka tām piemērots disciplinārsods — atvaļināšana no dienesta

Kandidātam, kuram ir vidējā izglītība un kurš nav ieguvis profesionālo izglītību (vismaz 2.profesionālo kvalifikācijas līmeni) Valsts policijas koledžā, Valsts policijas Policijas skolā vai Latvijas Policijas akadēmijā, pieņem dienestā un ieceļ Valsts policijas koledžas kadeta amatā. Pēc viena gada mācībām amatpersona iegūst vidējo profesionālo izglītību un var uzsākt darbu zemākā līmeņa amatos (piemēram, kārtībnieka amatā).

Kandidātam ar augstāko izglītību, kuru pieņem dienestā Valsts policijā un kurš nav ieguvis profesionālo izglītību Valsts policijas koledžā, Valsts policijas Policijas skolā vai Latvijas Policijas akadēmijas studiju programmās, kurās tika izglītotas amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, pārbaudes termiņa laikā ar iestādes vadītāja rīkojumu nosūta uz sešu mēnešu sākotnējās profesionālās apmācības kursu Valsts policijas koledžā.

Policijas darbinieku atlīdzības sistēma noteikta Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, mēnešalga noteikta Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām ”, sociālās garantijas noteiktas Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām ”.

P.S. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu un uz likuma pamata izdotos Ministru kabineta noteikumus vari atrast internetā: www.likumi.lv vai NAIS (Normatīvo aktu informācijas sistēmā).