Iedzīvotāju tiesības un pienākumi saskarsmē ar Valsts policijas darbiniekiem Pilnā versija

IEDZĪVOTĀJU PIENĀKUMI saskarsmē ar Valsts policijas darbiniekiem

  • Pakļauties policijas darbinieka likumīgajām prasībām, pat tad, ja tām nepiekrīt. 
  • Policijas darbinieks ir valsts varas pārstāvis; likumīgās prasības un rīkojumi, ko viņš izvirzījis vai devis, pildot dienesta pienākumus, visām personām obligāti ir jāizpilda. Policijas darbinieka goda aizskaršana, pretošanās viņam, viņa dzīvības un veselības apdraudējums, kā arī rīcība, kas traucē pildot dienesta pienākumus, ir sodāma (no likuma «Par policiju» 22. panta.).
  • Par pretošanos varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai, lietojot vardarbību (aktīvā pretošanās), ja tā izpilda tai uzliktos dienesta pienākumus, soda ar brīvības atņemšanu līdz trim gadiem vai ar arestu, vai naudas sodu līdz 60 minimālajām mēnešalgām (no «Krimināllikuma» 270.panta). 
  • Par pretošanos - nepakļaušanos varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai (pasīvā pretošanās), ja tā izpilda tai uzliktos dienesta pienākumus, soda ar naudas sodu līdz divsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm (no "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa" 175.panta). 

 

IEDZĪVOTĀJU TIESĪBAS saskarsmē ar Valsts policijas darbiniekiem

  • Pieprasīt, lai policists nosauc savu uzvārdu, amatu un dienestu, kuru viņš pārstāv, kā arī uzrāda dienesta apliecību, kuru nepieciešams izlasīt; ja arī tad rodas šaubas, var pieprasīt, lai policists pasaka savas dienesta vietas tālruņa numuru, pa kuru iespējams pārbaudīt teikto; 
  • Pieprasīt, lai izskaidro, ar kādām darbībām un kāds likums ir pārkāpts; 
  • Pārsūdzēt policijas darbinieka rīcību vai lēmumu policijas iestādes vadībai, kurai policijas darbinieks ir tieši pakļauts. Ja sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar atbildi, mēneša laikā var to pārsūdzēt augstākā policijas iestādē – Valsts policijā, Iekšlietu ministrijā vai prokuratūrā.