Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Informācija apsardzes darbiniekiem Drukāt

INFORMĀCIJA APSARDZES DARBINIEKIEM

Apsardzes darbinieku tiesiskās darbības regulējumu nosaka:

Apsardzes darbības likums

Uz likuma pamata izdotie MK noteikumi:

 

 

Pieteikums apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai

Iesniegums apsardzes sertifikāta izsniegšanai

Iesniegums apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai

Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma tests

Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi

Iesniegums apsardzes sertifikāta dublikāta vai atkārtota sertifikāta saņemšanai

 

IEVĒRĪBAI! INFORMĀCIJU par dokumentu iesniegšanu, personas reģistrēšanu apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumam, šī pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikātu izsniegšanu var saņemt, zvanot pa tālruni 67208226, pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un no plkst. 12.30 – 16.30 vai pa e-pastu: eksameni@vp.gov.lv

Apsardzes darbinieku kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana 

Apsardzes darbinieku kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana notiek divas reizes nedēļā Rīgā, Klijānu ielā 4 – otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 – 13.00. (Šajā laikā apsardzes darbības sertifikācijas komisijas sekretāre nav sazvanāma).

Lai pieteiktos kārtot apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu, personai ir jāiesniedz Valsts policijā pieteikums apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai (atbilstoši 02.12.2014. noteikumu Nr.742 1.pielikumam). Minēto pieteikumu var iesniegt personīgi, pa pastu (Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, Rīga, LV-1026) vai elektroniski, noformējot elektroniska dokumenta formā. Informāciju par pieteikšanos pārbaudījuma kārtošanai var nosūtīt arī ar elektroniskā pasta starpniecību bez droša elektroniska paraksta. Elektroniskā pasta adrese: eksameni@vp.gov.lv

Valsts nodeva par pārbaudījuma kārtošanu (18 euro) personai ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas.

Apsardzes sertifikāta saņemšana

Lai varētu saņemt apsardzes sertifikātu, personai, kura sekmīgi ir nokārtojusi apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu, vai personai, kura apguvusi akreditētu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvusi drošības speciālista kvalifikāciju, ir jāiesniedz Valsts policijā iesniegums apsardzes sertifikāta saņemšanai (atbilstoši 02.12.2014. noteikumu Nr.742 2.pielikumam).

Valsts nodeva par apsardzes sertifikāta izsniegšanu (15 euro) personai ir jāsamaksā pirms iesnieguma iesniegšanas. 

Atkārtota apsardzes sertifikāta saņemšana

 Lai sertifikātu varētu saņemt atkārtoti vai, ja nepieciešams apsardzes sertifikāta dublikāts, jāsagatavo iesniegums atbilstoši 02.12.2014. noteikumu Nr.742 5.pielikumam (+ links uz šo) un jāiesniedz Valsts policijā. Dokumentu varat iesniegt elektroniskā formā, sūtot uz e-pasta adresi: , iepriekš samaksājot valsts nodevu.

Apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

Personai, kura vēlas pagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu, ne vēlāk kā mēnesi un ne agrāk par trim mēnešiem pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām ir jā iesniedz Valsts policijā iesniegums apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai (atbilstoši 02.12.2014. noteikumu Nr.742 4.pielikumam).

Pirms tam ir jānokārto apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījums (izņemot personu, kura apguvusi akreditētu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvusi drošības speciālista kvalifikāciju).

Valsts nodeva par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu (15 euro) personai ir jāsamaksā pirms iesnieguma iesniegšanas.

Apsardzes sertifikātu izsniegšana un dokumentu pieņemšana 

Apsardzes sertifikātu izsniegšana un dokumentu pieņemšana notiek divas reizes nedēļā Rīgā, Klijānu ielā 4 – otrdienās un ceturtdienās no plkst. 12.30 – 14.30.  

  

REKVIZĪTI valsts nodevas samaksai:

Saņēmējs: VALSTS KASE
Reģ.Nr. 90000050138
Konta Nr. LV15TREL1060140922000
Saņēmēja banka: Valsts kase
TRELLV22

_____________________________________
(vārds, uzvārds)

_____________________________________
(personas kods)

Maksājuma veids – apsardzes sertifikāts
Ieņēmumu klasifikācijas kods – 0630

Summa: 18,- Euro - kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana, 15,- Euro - apsardzes sertifikāta saņemšana (Kopā 33,- Euro)

Par apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu maksājama valsts nodeva 15 Euro apmērā 

Ievērībai! Eksāmens ir jākārto valsts valodā!