Eiropas Savienības tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) Pilnā versija

 

 

Eiropas Savienības tiesībaizsardzības apmācību aģentūra (CEPOL) 

 

Eiropas Savienības aģentūra CEPOL darbojas kā nacionālo mācību iestāžu tīkls. Aģentūras viens no galvenajiem mērķiem ir izglītot dalībvalstu tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas. CEPOL piedāvā mācību iespējas dalībvalstu tiesībsargājošo iestāžu amatpersonām par aktuāliem jautājumiem, lai risinātu problēmas, ar kurām dalībvalstis saskaras cīnoties pret noziedzību, uzturot sabiedrisko kārtību, likumību un nodrošinot iedzīvotāju drošību, jo īpaši pievēršot uzmanību pārrobežu sadarbības uzlabošanai.

Eiropadome 1999.gada 15. un 16. oktobra sanāksmē Tamperē vienojās, ka jāveido Eiropas Policijas akadēmija, lai izglītotu policijas vecākos virsniekus. 2004.gada oktobrī Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par CEPOL pārveidošanu par pastāvīgu Eiropas Savienības (ES) organizāciju. 2006.gadā CEPOL tika piešķirts Eiropas Savienības organizācijas statuss. 2016.gada 1.jūlijā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un ES Padomes Regula, ar kuru tiek izveidota Eiropas Savienības tiesībaizsardzības apmācību aģentūra (CEPOL), tādejādi paplašinot CEPOL mandātu.

CEPOL mītne atrodas Budapeštā, Ungārijā.


Latvijas darbība CEPOL 


Lai sekmētu sadarbību ar CEPOL un nodrošinātu Valsts policijas un citu tiesībsargājošo iestāžu darbinieku piedalīšanos mācībās, kā arī Latvijā organizētu starptautiskus kursus, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļā ir izveidota nacionālā vienība, kura koordinē un vada CEPOL darbību Valsts policijā un citās tiesībsargājošajās iestādēs Latvijā.

CEPOL augstākā lēmējinstitūcija ir CEPOL valde. Valdes sēdes notiek divas reizes gadā, katru ES dalībvalsti valdē pārstāv viens valdes balsstiesīgais loceklis. Latviju valdē pārstāv pulkvežleitnante Inese Voloseviča, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas priekšniece

Katru gadu CEPOL organizē vairāk nekā 90 aktivitātes (mācību kursus, seminārus un konferences) un vairāk nekā 70 e-seminārus, kā arī tiešsaistes mācību kursus. Arī Valsts policija aktīvi iesaistās CEPOL kursu organizēšanā, organizējot vienu vai divus starptautiskus kursus gadā. CEPOL nacionālās kontaktpersonas pienākumus pilda un atbild par saziņu ar CEPOL aģentūras darbiniekiem kapteine Natālija Batova, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas vecākā inspektore (tel. 67075468, e-pasts:  , prombūtnē līdz 2020. gada 5. augustam) un Ieva Kļaviņa, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas vecākā speciāliste (tel.67075382, e-pats: ieva.klavina@vp.gov.lv).

Otra aktivitāte, kurā piedalās tiesībsargājošo iestāžu darbinieki, ir CEPOL apmaiņas programma. Ik gadu vairāki Valsts policijas un citu Latvijas tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji gūst pieredzi citās Eiropas valstīs un Latvijā tiek uzņemti kolēģi no citām Eiropas valstīm. Nacionālā apmaiņas programmas koordinatora pienākumus veic Ieva Kļaviņa, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas vecākā speciāliste (tel.67075382, e-pats: ieva.klavina@vp.gov.lv).

Lai nodrošinātu vienotu pieeju un saturu policijas izglītības iestādēs visās ES dalībvalstīs, CEPOL ir izstrādājis vairāk nekā 10 mācību kursu moduļus, piedāvājot gan docētāju, gan studentu rokasgrāmatas. Koordinatore par vienoto mācību moduļu ieviešanu Latvijā – majore Tatjana Varša, Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas vadītāja (tel. 67146276 , e-pasts: tatjana.varsa@koledza.vp.gov.lv).

CEPOL nacionālā pētījumu un zinātnes korespondenta pienākumus pilda Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas Starptautiskās sadarbības grupas vecākā inspektore majore Olga Aņikoviča (tel: 26358374, e-pasts: olga.anikovica@koledza.vp.gov.lv).

Tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, mācībspēkiem un pētniekiem ir iespēja iegūt jaunas zināšanas izmantojot CEPOL elektronisko bibliotēku, kurā atrodamas publikācijas par ES valstu pieredzi un pētījumiem policijas zinātnes jomā, kā arī lasīt E-žurnālus, kas pieejami CEPOL iekšējā tīklā. Par iespēju piekļūt elektroniskajai bibliotēkai un E-žurnāliem, nepieciešams sazināties ar Ievu Kļaviņu, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas vecāko speciālisti (tel.67075382, e-pats: ieva.klavina@vp.gov.lv).