Publiskie iepirkumi un izsoles Pilnā versija

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumus "Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās aizturētajām personām" (uz diviem gadiem) (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2015/89)(iepirkuma id.Nr. IeM VP 2015/71turpinājums) 2015. gada 17. decembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/89

IeM VP 2015/89
Tika pieņēmts lēmums par iepirkuma rezultātu.

Tika pieņemts lēmums noslēgt iepirkuma līgumu iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas otro punktu “Par iekārtas Cellebrite UFED Touch Ultimate Standard iegādi Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2015/84). 2015. gada 09. decembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/84

IeM VP 2015/84

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par vardarbīgā nāvē mirušu cilvēku ķermeņu (ķermeņa daļu)transportēšanas pakalpojumu veikšanu Valsts policijas apkalpojamajā teritorijā" 2015. gada 09. decembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/86

IeM VP 2015/86
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Par matraču un segu iegādi projektam „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana”” 2015. gada 7. decembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/85 NFI

IeM VP 2015/85 NFI.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par vieglo transportlīdzekļu, mikroautobusu un kravas transportlīdzekļu evakuācijas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Republikas teritorijā Valsts policijas vajadzībām”. 2015. gada 26. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/83

IeM VP 2015/83
Tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Par matraču un segu iegādi projektam „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana”” 2015. gada 19. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/80 NFI

Tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par fotoradaru Multiradar C programmatūras pilnveidošanas pakalpojuma nodrošināšanu". 2015. gada 19. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/82

IeM VP 2015/82
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkumu līgumus "Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās aizturētajām personām" (uz diviem gadiem). 2015. gada 6. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/71

IeM VP 2015/71.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātu 23.daļā.
Tika pieņēmts lēmums par iepirkumarezultātu.
1-22. daļās izņemot 2.daļu.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātu 2.daļā.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par Valsts policijas transportlīdzekļu dezinfekcijas un dezinsekcijas pakalpojumu nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām”. 2015. gada 30. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/79

IeM VP 2015/79
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkumu līgumu "Par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu" (uz vienu gadu). 2015. gada 28. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/70

IeM VP 2015/70
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par Valst policijas operatīvo transportlīdzekļu speciālā aprīkojuma datora centrālo vadības bloku, speciālo skaņas un gaismas signālu un globālās pozicionēšanas iekārtu remontu un apkalpošanu" 2015. gada 28. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/75

IeM 2015/75.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par Valsts policijas operatīvo transportlīdzekļu videoiekārtu un radaru"diagnostiku, remontu un apkalpošanu" 2015. gada 28. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/74

IeM VP 2015/74
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par Valsts policijas dienesta suņu veterinārpakalpojumu nodrošināšanu" (uz vienu gadu) 2015. gada 28. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/78

IeM VP 2015/78
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām 2015. gada 26. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  ĪeM VP 2015/69

IeM VP 2015/69
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Par datorprogrammas EnCase Forensic v. 7. iegādi uz 3 gadiem Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes vajadzībām” 2015. gada 26. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  Nr. IeM VP 2015/76

Nr. IeM VP 2015/76
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumus „Par psihologu pakalpojumu nodrošināšanu Valsts policijas struktūrvienību vajadzībām” (uz vienu gadu). 2015. gada 26. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/77

IeM VP 2015/77
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par transportlīdzekļu salona ķīmisko tīrīšanu" (uz diviem gadiem) 2015. gada 23. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/72

Nr. IeM VP 2015/72
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātu.
Tika pieņemts papildus lēmums par iepirkuma rezultātu

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Par datorprogrammas “KnowItAll” vai ekvivalenta ar FT-IR spektru bibliotēku narkotisko, psihotropo, sprāgstvielu un citu vielu spektru identifikācijai ar iekārtu FT-IR spektrometru “Agilent Technologies Cary 600 Series FTIR Microscope” iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām” 2015. gada 23. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  Nr. IeM VP 2015/73

Nr. IeM VP 2015/73
Tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par vardarbīgā nāvē mirušu cilvēku ķermeņu (ķermeņa daļu) transportēšanas pakalpojumu veikšanu Valsts policijas apkalpojamajā teritorijā" 2015. gada 1. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/63

IeM VP 2015/63
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
Tika pieņemts papildus lēmums par iepirkuma rezultātiem.
Tika pieņemts atkārtots papildus lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Par video novērošanas sistēmas ierīkošanu projektam „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana””. 2015. gada 1. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/66 NFI

IeM VP 2015/66 NFI
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Par preventīvo izdales materiālu iegādi Valsts policijas Galvenās kartības policijas pārvaldes vajadzībām” 2015. gada 24. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/68

Nr. IeM VP 2015/68
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātu

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par barošanas elementu iegādi Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes vajadzībām" 2015. gada 22. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/67

IeM VP 2015/67
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par radaru verificēšanas, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" 2015. gada 17. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/65

IeM VP 2015/65
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Par datorprogrammas “KnowItAll” vai tai ekvivalentas datorprogrammas ar FT-IR bibliotēku narkotisko, psihotropo, sprāgstvielu un citu vielu spektru identifikācijai ar FT-IR spektrometru “Agilent Technologies Cary 600 Series FTIR Spectrometer/Microscope” iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām” 2015. gada 15. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/64

IeM VP 2015/64
Tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumus "Par krūšu nozīmju un apbalvojumu izgatavošanu Valsts policijas vajadzībām" (uz diviem gadiem) 2015. gada 11. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/60

IeM VP 2015/60
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.