Publiskie iepirkumi un izsoles Pilnā versija

 

No 01.01.2019. visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, turpmāk ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) – www.eis.gov.lv pasūtītāja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/536


Valsts policijas noslēgtie iepirkumu līgumi

“Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana CEPOL kursa norises nodrošināšanai” 2018. gada 19. jūlijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/47

IeM VP 2018/47
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem
Tika noslēgts iepirkuma līgums Nr. 1749
Tika noslēgta vienošanās par grozījumiem Nr. 2189

"Mēbeļu iegāde Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes vajadzībām” 2018. gada 13. jūlijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/49

Tika sniegtas atbilde uz Pretendenta uzdoto jautājumu
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem (01.08.2018.)
Tika noslēgts iepirkuma līgums Nr. 1326

Tiek plānots noslēgt iepirkumu līgumu "Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 2018. gada 13. jūlijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/52

IeM VP 2018/52
Tika noslēgti iepirkuma līgumi 26.09.2017., 27.09.2018.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem (30.07.2018.)

Tiek plānots noslēgt iepirkumu līgumu “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās aizturētajām personām” (uz vienu gadu)” 2018. gada 11. jūlijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/46

IeM VP 2018/46
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem
Tika noslēgts iepirkuma līgums

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Palīgmateriālu (kancelejas preces, maskas) iegāde Valsts policijas drošības klasēm" 2018. gada 5. jūlijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/50

IeM VP 2018/50
Iepirkums pārtraukts.

Par video tālskatu un fotokameru iegādi Valsts policijas vajadzībām 2018. gada 4. jūlijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/45

Tika sniegtas atbilde uz Pretendenta uzdoto jautājumu
Veikti grozījumi tehniskajā specifikācijā, pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem
Noslēgti iepirkuma līgumi

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Preventīvi un mērķauditorijai pielāgoti informatīvie drukātie izdales materiāli" 2018. gada 3. jūlijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/43

IeM VP 2018/43
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem (01.08.2018.)
24.08.2018. noslēgts iepirkuma līgums ar SIA "E FORMA"

"Laboratorijas iekārtu iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām" 2018. gada 22. jūnijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  ĪeM VP 2018/44

IeM VP 2018/44 Noslēgti iepirkuma līgumi

“Sauszemes gaisa padeves komplektu un jaukto gāzu analizatora iegāde” 2018. gada 19. jūnijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/42 IDF

IeM VP 2018/42 IDF
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem13.07.2018
Tika noslēgts iepirkuma līgums Nr. 1308

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par prožektoru iegādi Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldei" 2018. gada 4. jūnijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/41

IeM VP 2018/41
08.06.2018. atbillde uz pretendenta jautājumu
08.06.2018. atbilde (ar labotu pārrakstīšanās kļūdu)
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
Noslēgti iepirkuma līgumi.

Tiek plānots noslēgt iepirkumu līgumu “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās aizturētajām personām” (uz vienu gadu)” 2018. gada 4. jūnijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/40

IeM VP 2018/40
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras 3. daļu.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras 1., 2., 4. daļu
Tika noslēgti iepirkuma līgumi Nr.1350, Nr.1356, Nr.1636
Tikia noslēgtas vienošanās par grozījumiem Nr.1750 un Nr.2113

Tiek plānots noslēgt iepirkumu līgumu “Video radaru iegāde” 2018. gada 4. jūnijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/39

IeM VP 2018/39
Veikti grozījumi līgumā Nr. 2101 - 18.12.2018.
Tika noslēgts līgums 18.10.2018. - Precizēts līguma noslēgšanas datums - 29.10.2018.
Tika pieņemts lēmums par atklāta konkursa rezultātiem 05.10.2018.
Tika sniegtas atbildes uz Pretendenta uzdotajiem jautājumiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkumu līgumu “Paroļu piemeklēšanas paātrinātāju un citas tehnikas iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām” 2018. gada 1. jūnijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/36

IeM VP 2018/36
Tika pieņemts lēmums par atklāta konkursa rezultātiem 13.07.2018.
Tika pieņemts papildus lēmums par atklāta konkursa 2., 3., 5. un 8. daļas rezultātiem 15.08.2018.
Tika noslēgts iepirkuma līgums ar SIA "ATEA" par atklāta konkursa 1., 4., 6. un 7. daļu 16.08.2018.
Tika noslēgts iepirkuma līgums ar SIA "Sentios" par atklāta konkursa 9. daļu 21.08.2018.
Tika noslēgts iepirkuma līgums ar SIA "ATEA" par atklāta konkursa 3. un 8. daļu 07.09.2018.
Tika pieņemts papildus lēmums par atklāta konkursa 2. un 5. daļas rezultātiem 10.09.2018.
Tika noslēgta vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2018. gada 16. augusta Iepirkuma līgumā Nr. 1362

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Seifu iegāde Valsts policijas vajadzībām" 2018. gada 31. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/37

IeM VP 2018/37
Pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
Labota drukas kļūda 05.07.2018. Ziņojuma 12. un 14. punktā, pretendenta pilns nosaukums - SIA "EUROSAFE LV".
Noslēgts iepirkuma līgums.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Iekārtas ar programmnodrošinājumu mobilo telefonu datu izgūšanai IDF projekta Nr.VP/IDF/2017/1 ietvaros” 2018. gada 31. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/27 IDF

IeM VP 2018/27 IDF

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Inteliģento video novērošanas iekārtu ar programmatūru iegāde Latvijas-Lietuvas programmas projekta LLI-082 “SYNERGY FOR SECURITY” ietvaros” 2018. gada 31. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/15 LLI-082

IeM VP 2018/15 LLI-082
Pieņemts lēmums par konkursa pārtraukšanu 15.06.2018.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par veicināšanas balvu iegādi Ceļu satiksmes drošības veicināšanai Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes vajadzībām". 2018. gada 29. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/38

IeM VP 2018/38
07.06.2018. Atbilde pretendentam.
20.06.2018. pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
26.06.2018. noslēgts iepirkuma līgums Nr.1202.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Elektronisko pierādījumu iegūšanas un analīzes programmatūras iegāde Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes vajadzībām” 2018. gada 23. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/34

IeM VP 2018/34
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem
Tika noslēgts iepirkuma līgums

Tiek plānots noslēgt iepirkumu līgumu "Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 2018. gada 18. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/35

IeM VP 2018/35
Tiek sniegta atbilde uz Pretendenta uzdoto jautājumu 25.05.2018.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma 1.-18., 20.-24., 26.-48. daļas rezultātiem 05.07.2018.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma 19. un 25. daļas rezultātiem 11.07.2018.
Tika pieņemts papildus lēmums par iepirkuma 12. un 17. daļu 10.08.2018.
Tika pieņemts papildus lēmums par iepirkuma 9. daļu 08.10.2018.
Tika noslēgti iepirkuma līgumi.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Prezentācijas materiālu iegāde Valsts policijas vajadzībām (uz vienu gadu" 2018. gada 11. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/22

IeM VP 2018/22
Tiek sniegta atbilde uz Pretendenta uzdoto jautājumu 16.05.2018
Tiek sniegta atbilde uz Pretendenta uzdoto jautājumu 18.05.2018
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
Tika noslēgts iepirkuma līgums Nr. 1150

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Par portatīvo mērierīču alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpojamā gaisā “Alcovisor Mercury Nordic” iemušu iegādi” 2018. gada 10. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/33

IeM VP 2018/33
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem
Tika noslēgts iepirkuma līgums Nr. 1094

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Preventīvās reklāmas kampaņas izstrāde un izplatīšana IDF projekta "Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā" ietvaros” 2018. gada 09. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/26 IDF

IeM VP 2018/26 IDF
Piedāvājumu iesniegšana notiek elektroniski www.eis.gov.lv/EIS e-konkursu apakšsistēmā!
Iepirkuma dokumentācijā tika veikti grozījumi (21.05.2018.).
Noslēgts iepirkuma līgums

Tiek plānots noslēgt iepirkumu līgumu "Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 2018. gada 09. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/29

IeM VP 2018/29
Tika sniegta atbilde uz Pretendenta uzdoto jautājumu 10.05.2018.
Tika pieņemt lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 16.05.2018.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Transportlīdzekļu virsbūves remonta palīgmateriālu iegāde Valsts policijas vajadzībām (uz divienm gadiem)" 2018. gada 27. aprīlis

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/24

IeM VP 2018/24
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem 21.05.2018.
Noslēgts iepirkuma līgums.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana CEPOL kursa norises nodrošināšanai” 2018. gada 26. aprīlis

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/28

IeM VP 2018/28
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem
Tika pieņemts papildus lēmums par iepirkuma rezultātiem