Publiskie iepirkumi un izsoles Pilnā versija

Pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegto sūdzību par iepirkuma procedūras nolikumu, piedāvājumu atvēršanas sanāksme 21.03.2018. plkst. 10:00 tiek atcelta. 2018. gada 27. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2018/07

IeM VP 2018/07 Atbildes uz pretendenta uzdotajiem jautājumiem.
Tika veikti grozījumi iepirkuma nolikumā. „Par vardarbīgā nāvē mirušu cilvēku ķermeņu (ķermeņa daļu) transportēšanas pakalpojumu veikšanu Valsts policijas apkalpojamajā teritorijā" (uz vienu gadu)