Publiskie iepirkumi un izsoles Pilnā versija

 

No 01.01.2019. visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, turpmāk ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) – www.eis.gov.lv pasūtītāja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/536


Valsts policijas noslēgtie iepirkumu līgumi

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Par dokumentu rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem Valsts policijas vajadzībām” (uz vienu gadu) 2017. gada 10. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/26

IeM VP 2017/26
Tika sniegta atbilde 18.05.2017.
Tika pieņemts lēmums par 7.-12.daļu pārtraukšanu
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātu
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātu 01.06.
Noslēgts iepirkuma līgums

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par serveru iegādi Valsts policijas vajadzībām". 2017. gada 10. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/22

IeM VP 2017/22
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās aizturētajām personām" (uz vienu gadu) 2017. gada 3. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/13

IeM VP 2017/13
Tika sniegtas atbildes uz pretendenta jautājumiem 11.05.2017.
Tika veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā 11.05.2017.
Tika sniegta atbilde uz pretendenta jautājumu 15.05.2017.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem 13.06.2017.
Tika pieņemts papildus lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem 19.06.2017.
Tika pieņemts papildus lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem 10.07.2017.
Tika noslēgtas vienošanās par grozījumiem

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 2017. gada 25. aprīlis

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/14

IeM VP 2017/14
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
Tika veikts drukas kļūdas labojumus Ziņojumā par lēmuma pieņemšanu 07.06.2017.
Tika noslēgts līgums ar SIA "Baltic Translations".
Tika noslēgts līgums ar Irēnu Ormani.
Tika noslēgts līgums ar Aiju Stivriņu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Individuālo kompakto videokameru iegāde" 2017. gada 21. aprīlis

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/15

IeM VP 2017/15
Tika sniegta atbilde uz pretendenta jautājumu (03.05.2017.).
Tika veikti grozījumi atklāta konkursa nolikumā (03.05.2017.).
Tika sniegta atbilde uz pretendenta jautājumu (12.05.2017.).
Tika veikti grozījumi atklāta konkursa nolikumā (12.05.2017.).
Tika sniegta atbilde uz pretendenta jautājumu (17.05.2017.).
Tika veikti grozījumi atklāta konkursa nolikumā (30.05.2017.).
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
Tika noslēgts iepirkuma līgums.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Zirgu izvietošana, apkopšana un barošana Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes vajadzībām" (uz vienu gadu) 2017. gada 13. aprīlis

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/16

IeM VP 2017/16
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par ierīču (antiradars u.tml.), kas var uztvert transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīču (radaru) raidītos signālus, detektēšanas ierīču iegādi" 2017. gada 7. aprīlis

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/19

IeM VP 2017/19
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Par Valsts policijas operatīvo transportlīdzekļu speciālā aprīkojuma datora centrālo vadības bloku, speciālo skaņas un gaismas signālu un globālās pozicionēšanas iekārtu remontu un apkalpošanu” (uz diviem gadiem) 2017. gada 28. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/04

IeM VP 2017/04
Tika sniegta atbilde uz pretendenta jautājumiem 20.03.2017.
Tika sniegta atbilde uz pretendenta jautājumiem 29.03.2017.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par transportlīdzekļu aprīkošanu ar maršruta kontroles sistēmām" 2017. gada 23. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/10

IeM VP 2017/10
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem
Līgumā precizēts reģistrācijas nr.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par portatīvās mērierīces alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpojamā gaisā "AlcoQuant 6020" un "AlcoQuant 6020 Plus" tehniskās apkopes, remonta, verifikācijas un kalibrēšanas pakalpojumu nodrošināšanu" (uz vienu gadu) 2017. gada 23. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/11

IeM VP 2017/11
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Binokļu iegāde" 2017. gada 13. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/09

IeM VP 2017/09
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Augstas kvalitātes fotoaparātu ar lielformāta objektīviem iegāde Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes vajadzībām” 2017. gada 09. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/08

IeM VP 2017/08
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Binokļu iegāde" 2017. gada 30. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/03

IeM VP 2017/03
Tika pieņemts lēmums iepirkumu pārtraukt saistībā ar tehniskās specifikācijas precizēšanu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Augstas kvalitātes rokas lukturīšu iegāde Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes vajadzībām" 2017. gada 25. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/02

IeM VP 2017/02
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
Labota pārrakstīšanās kļūda lēmuma par iepirkuma
rezultātiem 3.3.1.punktā.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma pārtraukšanu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Augstas kvalitātes fotoaparātu ar lielformāta objektīviem iegāde Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes vajadzībām" 2017. gada 25. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/01

IeM VP 2017/01
Tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par individuālo aizsargtērpu iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām 2017. gada 23. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  ĪeM VP 2017/05

IeM VP 2017/05
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumus “Par Latvijas Republikas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomes Speciālās grupas organizētās noziedzības apkarošanai Operatīvās komitejas pasākumu nodrošināšanu 2017.gadā” (3 sanāksmes). 2016. gada 28. decembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2016/99

IeM VP 2016/99

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Par vieglo transportlīdzekļu, mikroautobusu un kravas transportlīdzekļu evakuācijas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Republikas teritorijā Valsts policijas vajadzībām” 2016. gada 12. decembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2016/92

IeM VP 2016/92
Tika pieņemts lēmums iepirkumu pārtraukt

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Par gāzu hromatogrāfijas iekārtas ar masselektīvo detektoru un šķidrās fāzes, tvaika fāzes automātiskajām paraugu ievadīšanas sistēmām iegādi” 2016. gada 12. decembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2016/98

IeM VP 2016/98
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Par eļļu un smērvielu iegādi Valsts policijas vajadzībām” (uz diviem gadiem). 2016. gada 30. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2016/96

IeM VP 2016/96
2016. gada 29. decembrī, plkst. 14:05 no pretendenta tika saņemti jautājumi. Tā kā tie tika saņemti novēloti (nolikuma 4.4. punkts), komisija 2016. gada 30. decembrī pieņēma lēmumu jautājumus atstāt bez izskatīšanas.
Tika pieņemts lēmums par atklāta konkursa rezultātu.

Tiek noslēgts iepirkuma līgums „Par fotoradaru MultaRadar C programmatūras “TraffiDream” pilnveidošanu” 2016. gada 29. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2016/88

IeM VP 2016/88

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu" (uz vienu gadu). 2016. gada 28. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2016/95

IeM VP 2016/95
Tika pieņemts lēmums precizēt Pielikumu Nr.2.1.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Laboratorijas aprīkojuma iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes DNS ekspertīžu nodaļas vajadzībām” 2016. gada 24. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2016/94

IeM VP 2016/94
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par hēlija, slāpekļa un ūdeņraža iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes darba vajadzībām" 2016. gada 23. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2016/93

IeM VP 2016/93
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumus “Par vardarbīgā nāvē mirušu cilvēku ķermeņa (ķermeņa daļu) transportēšanas pakalpojumu veikšanu Valsts policijas apkalpojamajā teritorijā". 2016. gada 22. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2016/91

IeM VP 2016/91
Tika pieņemts lēmums par rezultātu atklāta konkursa 3.-7.; 10.-22. daļās.
Tika pieņemts lēmums par rezultātu atklāta konkursa 1., 2. un 9. daļās.
Tika pieņemts lēmums par rezultātu atklāta konkursa 8. daļā.
Tika atcelts 2017. gada 16. marta lēmums par rezultātu atklāta konkursa 9. daļā.
Tika pieņemts lēmums par rezultātu atklāta konkursa 9. daļā.
Tika atcelts 2017. gada 16. marta lēmums par rezultātu atklāta konkursa 1. un 2. daļās.
Tika pieņemts lēmums par rezultātu atklāta konkursa 1. daļā.
Tika pieņemts lēmums par rezultātu atklāta konkursa 2. daļā.
Tika veikts drukas kļūdas labojums Papildus ziņojumā par lēmuma pieņemšanu Nr. 4.
Tika atcelts 2017. gada 07. jūnija lēmums par rezultātu atklāta konkursa 1. daļā.
Tika pieņemts papildus lēmums par rezultātu atklāta konkursa 1. daļā (03.08.2017.).
Tika pieņemts lēmums par rezultātu atklāta konkursa 1.daļā (05.10.2017.)
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu 1.daļā (27.10)