Jaunumi
projekts

Šī gada 13. un 14. maijā norisināsies tiešsaistes seminārs par ekonomisko noziegumu apkarošanas problemātiku  “Korupcija privātajā sektorā, ar publiskajiem un privātajiem iepirkumiem saistīto noziegumu izmeklēšana”. Paredzēts, ka seminārā piedalīsies aptuveni 150 dalībnieki. Kā eksperti seminārā piedalīsies speciālisti  no Valsts policijas, Konkurences padomes, Zvērinātu advokātu padomes, banku un apdrošināšanas uzņēmumu pārstāvji, kā arī iekšlietu un tieslietu jomas pārstāvji no ASV.

13. maijā tiks aplūkoti jautājumi par speciālā subjekta pazīmēm neatļautas labumu pieņemšanas noziedzīga nodarījuma sastāvā, karteļa riskiem publiskajā iepirkumā un pasūtītāja lomu, korupcijas riska pārvaldīšanas praksi un sistēmas elementiem, kā arī par korporatīvās korupcijas pieredzi, piemēriem, finanšu sektorā un novērojumiem no finanšu sektora.

Savukārt 14. maijā ar prezentācijām uzstāsies ārvalstu eksperti, stāstot par to, kas ir korupcija un kā to izmeklēt, tiks prezentēts pārskats par FIB Starptautisko korupcijas programmu, veikta Ņūdžersijas apgabala NOVARTIS/ALCON izmeklēšanas gadījumu izpēte un FIB Ekonomisko noziegumu nodaļas korporatīvo krāpšanas gadījumu izpēte.

Seminārs tiks organizēts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta Nr. EEZ/VP/2020/1  “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros.

Kā jau iepriekš ziņojām, projekta mērķis ir efektīvāka ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana. Ar šī projekta palīdzību Valsts policija vēlas sasniegt ātrāku un kvalitatīvāku ekonomisko noziegumu pirmstiesas izmeklēšanu, kā arī ātrāku un labākas kvalitātes dokumentu nodošanu kriminālvajāšanai. Paredzamie programmas rezultāti ir uzlabota ekonomisko noziegumu apkarošana, prevencijas efektivitāte un nostiprināta lietu izmeklēšanas kapacitāte. Daļa no projekta aktivitātēm ir saistīta ar Valsts policijas personāla profesionālo pilnveidi, zināšanu un prasmju uzlabošanu ekonomisko noziegumu izmeklēšanas jomā. Lai īstenotu šīs aktivitātes, tiks organizētas konferences, apmācības un semināri.