Statuss:
Noslēdzies
ES karogs

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas Tiesību, brīvības un drošības direktorāta programmas "Noziedzības profilakse un apkarošana" atbalstu. With the support of the Prevention of Fight against Crime Programme European Commission – Directorate – General Justice, Freedom and Security

 

Projekta mērķis bija palielināt sabiedrības uzticību policijai, veicināt policijas un vietējās sabiedrības partnerību, iesaistot policijas darba plānošanā un novērtēšanā sabiedrības pārstāvjus un nevalstiskās organizācijas.

Pilotprojekta ietvaros darbs tika plānots gan Talsu pilsētā, gan rajonā, ar ilgtermiņa ieguvumu – projekta gaitā gūto pieredzi un rezultātus izmantot uz sabiedrību vērstu policijas darba metožu ieviešanai visā Latvijas teritorijā.

Projekta gaitā īpaša uzmanība tika veltīta likumpārkāpumu profilaksei un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem.

Projekts tika īstenots ciešā sadarbībā ar Čehijas Republikas policiju un Čehijas NVO pārstāvjiem.

Projekta rezultātus tika plānots izplatīt rīkojot vietēja līmeņa seminārus, kā arī izmantoja organizācijas Crime Prevention Network pieejamās iespējas.

Kopējā projekta summa 661.467 Euro. Projekts ilga 3 gadus. Projekts tika uzsākts 2009. gada rudenī un noslēdzās 2012. gada pavasarī.

***

 

Dažādi projekta materiāli

Projekta vadītāja Ilze Ruķere, tel. 67014010, e-pasts: ilze.rukere@vp.gov.lv