Norvēģijas valdības divpusējais (Norvēģijas) finanšu instruments

Saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) paplašināšanos 2004. gada 1. maijā Norvēģija, Lihtenšteina un Islande kā EEZ valstis, kas nav ES sastāvā, vēloties darboties kopējā ES tirgū, sniedz finanšu palīdzību 1,134 miljardu eiro apmērā 13 ES dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijai.

Norvēģijas un EEZ finanšu instrumentu ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros un atbalstīt jaunās ES dalībvalstis to centienos efektīvi piedalīties paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū, sniedzot finansiālu palīdzību.