Nevalstiskās organizācijas un krīzes centri

 

Nr.

Org. nosaukums, dalībnieka vārds

Kontaktinformācija

Darbības jomas

1.

Centrs pret vardarbību “Dardedze”

 

Laila Balode, valdes locekle

 

Agnese Megne, valdes priekšsēdētāja

 

 

Rīga, Cieceres iela 3a, Rīga LV-1002


Tālrunis: 7600686

Mob.  29556680
Fakss: +371 7612614
E-pasts: dardedze@gmail.com
Mājas lapa www.centrsdardedze.lv

 

Atbalsts cietušajiem bērniem un sievietēm, nopratināšana ar tehnisku līdzekļu palīdzību, apmācības,

psihologu un psihiatru pakalpojumi

 

2.

Biedrība “Integrācija sabiedrībai ” Cietušo atbalsta centrs

 

Laima Ārija Zelmene, vadītāja

 

 

Rīga, Kr. Barona iela 88 k. 2, 4.stāvs, birojs 242

Tālrunis: 67298322

Fakss: 67298323

Mob. 29254418

e-pasts: Laima.cac@apollo.lv

cac@apollo.lv

Cietušo tiesības, meditācija,

psiholoģiskā un juridiskā palīdzība cietušajiem, apmācības

3.

Krīzes un konsultāciju centrs “Skalbes”

 

Dace Beināre, direktore

 

Elīna Ālere, juriste

 

Rīga, Kungu iela 34

Tālrunis: 7222922

e-pasts: skalbes@skalbes.lv

mājas lapa:

www.skalbes.lv

 

dace@skalbes.lv

elina.alere@inbox.lv

 

Palīdzība iedzīvotājiem krīzes situācijās, uzticības tālrunis, konsultācijas un apmācības

4.

Latvijas biedrība “Glābiet bērnus” - Neatkarīgais bērnu Ombuds

Rīga, Ģertrūdes iela 19/21

Tālrunis: 7315298, 7315307, 7315522

Fakss: 7315497

e-pasts: lo@glabietbernus.lv

mājas lapa:

www.glabietbernus.lv

Bērnu tiesību aizsardzība, sabiedrības informēšana

 

 

 

 

5.

Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs

 

Alla Spruģevica, valdes locekle un pakalpojumu daļas vadītāja

Talsi, Saules iela 7, LV -3201

Tālrunis 3291147

Fax: 3291146

e-pasts: info@krizucentrs.lv

www.krizucentrs.lv

 

Mob. 29375549

(Baiba Dūda, vadītāja)

Psiholoģiska palīdzība, sociālā darba konsultācijas, atbalsts vardarbībā cietušajiem bērniem, sievietēm

 

 

6.

Ventspils Bērnu un pusaudžu atbalsta centrs “Nāc līdzi”

 

Lāsma Belova

projekta vadītāja

Lielais prospekts 18-1, Ventspils

e-pasts: atbalsta_centrs@fix.lv

 

Tālrunis 36 28841

Psiholoģiskās un sociālās, konsultācijas

dienas centrs pusaudžiem

7.

Latgales psiholoģiskās palīdzības centrs “Valentia”

 

Tatjana Vidavska –Rusnaka, vadītāja

Daugavpils, Saules 15, LV – 5401

Mob. 29165338

Fax: 65457146

e-pasts: vidavska@inbox.lv

Ģimenes psihoterapija, krīzes psihoterapija, darbs ar cietušajiem un viņu ģimenēm,

Policijas apmācība,

Atzinumi par bērna psiholoģisko stāvokli

8.

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”

 

Ruta Šenkevica, centra direktore

Talsu iela 39, Ventspils, LV – 3602

 

 

Tālrunis: 3661515

Tālrunis mob: 26480162

26480162

 

e-pasts: ventnvoac@inbox.lv

vai pasparne_kc@inbox.lv

 

 

Drošais patvērums (naktsmītne, ēdināšana)

 

Sociālā, psiholoģiskā, pedagoģiskā un juridiskā palīdzība

 

 

 

 

9.

Resursu centrs sievietēm „Marta”

 

Juris Dilba, projekta „Juridiskā palīdzība sievietēm, kuras cieš no vardarbības ģimenē” koordinators

 

Nikola Dzina

Cilvēktirdzniecības upuru rehabilitācijas speciāliste

 

Brīvības iela 183/2-30

Tālrunis: 7378539, 67388184, 28300115

Fakss: 7378538

e-pasts: centrs@marta.lv vai

juris@marta.lv

nikola@marta.lv

mājas lapa: www.marta.lv

 

un www.pretvardarbību.lv

Darba laiki – darba dienās no 10.00 līdz 18.00

 

 

Bezmaksas juridiskā palīdzība tiek sniegta sievietēm, kuras cietušas (cieš) no vīru (partneru) vardarbības ģimenē.

 

Psihologa konsultācijas tiek sniegtas jebkurai sievietei – bezmaksas.

 

Jebkurš cilvēku tirdzniecības upuris. Palīdzības tiek sniegta bezmaksas.

10.

Biedrība “Patvērums” “Drošā māja”

 

Sandra Zalcmane, valdes priekšsēdētāja

Sandra.Zalcmane@gmail.com

Tālrunis: 67898343

mob.: 29153221

Palīdzība cilvēku tirdzniecības upuriem,

palīdzība

patvērumu meklētājiem,

apmācības

11.

Vidzemes reģionālais atbalsta centrs “Dardedze”

Raiņa 9, Valmiera, LV – 4201

Tālrunis: 64220686

 

e-pasts: valdardze@inbox.lv

www.valdardze.lv/public

 

 

 

 

Atbalsts un sociālā rehabilitācija cietušajām sievietēm un bērniem

12.

Latvijas dzimtes problēmu centrs „Genders”

 

Tatjana Kurova, vadītāja

Rīga, Krāsotāju iela 28, kab. 1, LV – 1009

Tālrunis: 7315899

Mob: 29555460

e-pasts: gender@parks.lv

http://www.genders.lv

 

Psiholoģisks atbalsts cietušajām sievietēm, izglītība un medicīniskie jautājumi