NVA veiktie iepirkumi Pilnā versija

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 6. aprīlis

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/14

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 6. aprīlis

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/14

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 6. aprīlis

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/14

Piegādes līgums pie 2016. gada 29. marta VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS par formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegādi 2016. gada 6. aprīlis

Iepirkuma identifikācijas Nr.  Iem NVA 2015/129

Piegādes līgums pie 2016. gada 22. marta VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS par formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegādi 2016. gada 1. aprīlis

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/129

Piegādes līgums pie 2015. gada 06. marta VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS daļā "TECAN Evoware robotizētās stacijas pipešu uzgaļi un paletes" 2016. gada 30. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2014/89

par formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegādi 2016. gada 29. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/129

par formas tērpa priekšmetu un atšķirības zīmju iegādi 2016. gada 29. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  Iem NVA 2015/129

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 29. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/14

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 29. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/14

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 29. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/14

Piegādes līgums pie 2015. gada 13. februāra VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS daļā "Papildus amplifikācijas komplekts ESS lokusu analīzei ar iekšējo standartu" daļā "Polimērs POP-4, Buffer (10x) ar EDTA, Formamīds, kapilāri" 2016. gada 29. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2014/89

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 24. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/14

Par grozījumiem 2016. gada 26. februāra piegādes līgumā Nr. 532 "Par degvielas iegādi degvielas uzpildes stacijās ar izsniegtajām degvielas kartēm" 2016. gada 23. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/81

Par formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegādi 2016. gada 22. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/129

Par formas tērpa priekšmetu un atšķirības zīmju iegādi 2016. gada 22. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/129

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 21. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/14

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 21. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/14

Par degvielas iegādi degvielas uzpildes stacijās ar izsniegtajām degvielas kartēm 2016. gada 26. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/81

Piegādes līgums pie 2015. gada 16. decembra VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS par formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegādi 2016. gada 26. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/78

piegādes līgums pie 2015. gada 13. maija VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS par formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegādi 2016. gada 26. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2012/117

Par transportlīdzekļu nomu Valsts policijas vajadzībām 2016. gada 23. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/66

Par transportlīdzekļu nomu Valsts policijas vajadzībām 2016. gada 12. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/66

Par transportlīdzekļu nomu Valsts policijas vajadzībām 2016. gada 10. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/66

Komandējuma (tostarp, nelegālo imigrantu izzraidīšanas) organizēšanas pakalpojumi IeM padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem. 2016. gada 12. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/17