NVA veiktie iepirkumi Pilnā versija

Par vieglā transportlīdzekļa garantijas remontu un tehn. apkopēm 2016. gada 15. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/80

Par vieglo transportlīdzekļu iegādi VP vajadzībām 2016. gada 15. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/80

Par dokumentu rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem 2016. gada 15. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/87

Par dokumentu rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem Valsts policijas vajadzībām Latgales reģionā uz vienu gadu 2016. gada 8. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/87

Par dokumentu rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem Valsts policijas vajadzībām Latgales reģionā uz vienu gadu 2016. gada 7. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/87

Pie 2015.gada 06.marta VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS daļā "TECAN Evoware robotizētās stacijas pipešu uzgaļi un plates" 2016. gada 26. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2014/89

Pie 2015.gada 18.februāra VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS daļā "Pamatkomplekti Nr.1 un Nr.2 ESS lokusu analīzei ar iekšējo standartu" 2016. gada 26. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2014/89

Pie 2015.gada 18.februāra VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS daļā "Pamatkomplekti Nr.1 un Nr.2 ESS lokusu analīzei ar iekšējo standartu" 2016. gada 26. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2014/89

Par specapģērba iegādi Valsts policijas vajadzībām 2016. gada 25. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/26

Par specapģērba iegādi Valsts policijas vajadzībām 2016. gada 25. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/26

Par transportlīdzekļu nomu Valsts policijas vajadzībām 2016. gada 15. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/66

Par specapģērba iegādi Valsts policijas vajadzībām 2016. gada 11. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/26

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 5. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/37

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 5. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/37

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 5. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/37

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 5. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/37

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 5. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/37

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 1. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/37

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 1. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/37

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 1. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/37

Par degvielas iegādi degvielas uzpildes stacijās ar izsniegtajām degvielas kartēm 2016. gada 1. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/154

Par grozījumiem 2015.gada 08.decembra piegādes līgumā Nr.2400 "Par degvielas iegādi degvielas uzpildes stacijā ar izsniegtajām degvielas kartēm" 2016. gada 29. jūlijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/81

Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem 2016. gada 26. jūlijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/37

Par darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumiem uz diviem gadiem 2016. gada 21. jūlijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/150

2016. gada 29. jūnijs