NVA veiktie iepirkumi Pilnā versija

Vienošanās Par grozījumiem Piegādes līgumā Nr.1217 "Par specializētā autotransporta iegādi" 2017. gada 12. decembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/37

Piegādes līgums Par modulāro glābšanas vestu iegādi 2017. gada 22. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/102

Vispārīgā vienošanās Nr. 2147 par rakstisko tulkošanu no/uz krievu valodu Daugavpilī uz diviem gadiem 2017. gada 22. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/61

Vispārīgā vienošanās Nr. 2146 par rakstisko tulkošanu no/uz krievu valodu Ludzā uz diviem gadiem 2017. gada 22. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/61

Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2017.gada 1.novembra Piegādes līgumā par motorizētā stereomikroskopa iegādi 2017. gada 22. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/115

Piegādes līgums Par motociklu piegādi 2017. gada 22. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/95

Vispārīgā vienošanās Nr.2129 par rakstisko tulkošanu no/uz krievu valodu Rēzeknē uz diviem gadiem 2017. gada 22. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/61

Vispārīgā vienošanās Nr. 2119 par rakstisko tulkošanu no/uz krievu valodu Krāslavā un Balvos uz diviem gadiem 2017. gada 22. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/61

Vispārīgā vienošanās Nr.2118 par rakstisko tulkošanu no/uz krievu valodu Preiļos uz diviem gadiem 2017. gada 22. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/61

Piegādes līgums par automātiskās lož un čaulu identifikācijas sistēmas (ALCIS) darba staciju iegādi 2017. gada 8. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/50

Piegādes līgums par motorizētā stereomikroskopa iegādi 2017. gada 6. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/115

Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2017.gada 17.jūlija Vispārīgās vienošanās "Par dokumentu rakstisko tulkošanu" 2017. gada 19. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/61

Piegādes līgums "Manuālais stereomikroskops" 2017. gada 3. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/82

Līgums "Par transportlīdzekļu garantijas remontu un tehniskajām apkopēm tā garantijas termiņa laikā" 2017. gada 3. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/70

Piegādes līgums "Par transportlīdzekļu iegādi Valsts policijas vajadzībām" 2017. gada 3. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/70

Piegādes līgums pie 2015.gada 12.marta Vispārīgās vienošanās Par formas tērpu priekšmetu (vissezonas zābaki) iegādi 2017. gada 25. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2012/117

Piegādes līgums pie 2015.gada 16.decembrī Vispārīgās vienošanās par formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegādi 2017. gada 25. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/78

Piegādes līgums Nr. 1660 Par aizsargekipējuma iegādi 2017. gada 25. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/99

Vienošanās par 2017.gada 14.augusta Piegādes līguma "Par portatīvo gāzes detektēšanas iekārtu iegādi" izbeigšanu 2017. gada 25. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/41

Piegādes līgums pie 2015.gada 27.februāra Vispārīgās vienošanās par formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegādi 2017. gada 18. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2012/117

Piegādes līgums pie 2015.gada 16.decembrī Vispārīgās vienošanās par formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegādi 2017. gada 18. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/78

Piegādes līgums pie 2015.gada 13.maija Vispārīgās vienošanās par formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegādi 2017. gada 18. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2012/117

Piegādes līgums Par dresētāja kostīma iegādi 2017. gada 18. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/91

Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2017.gada 2.augusta piegādes līgumā "Par specializētā autotransporta iegādi" 2017. gada 1. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/37

Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2017.gada 2.augusta piegādes līgumā "Par specializētā autotransporta iegādi" 2017. gada 1. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/37