NVA veiktie iepirkumi Pilnā versija

Piegādes līgums "Manuālais stereomikroskops" 2017. gada 3. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/82

Līgums "Par transportlīdzekļu garantijas remontu un tehniskajām apkopēm tā garantijas termiņa laikā" 2017. gada 3. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/70

Piegādes līgums "Par transportlīdzekļu iegādi Valsts policijas vajadzībām" 2017. gada 3. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/70

Piegādes līgums pie 2015.gada 12.marta Vispārīgās vienošanās Par formas tērpu priekšmetu (vissezonas zābaki) iegādi 2017. gada 25. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2012/117

Piegādes līgums pie 2015.gada 16.decembrī Vispārīgās vienošanās par formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegādi 2017. gada 25. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/78

Piegādes līgums Nr. 1660 Par aizsargekipējuma iegādi 2017. gada 25. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/99

Vienošanās par 2017.gada 14.augusta Piegādes līguma "Par portatīvo gāzes detektēšanas iekārtu iegādi" izbeigšanu 2017. gada 25. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/41

Piegādes līgums pie 2015.gada 27.februāra Vispārīgās vienošanās par formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegādi 2017. gada 18. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2012/117

Piegādes līgums pie 2015.gada 16.decembrī Vispārīgās vienošanās par formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegādi 2017. gada 18. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/78

Piegādes līgums pie 2015.gada 13.maija Vispārīgās vienošanās par formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegādi 2017. gada 18. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2012/117

Piegādes līgums Par dresētāja kostīma iegādi 2017. gada 18. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/91

Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2017.gada 2.augusta piegādes līgumā "Par specializētā autotransporta iegādi" 2017. gada 1. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/37

Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2017.gada 2.augusta piegādes līgumā "Par specializētā autotransporta iegādi" 2017. gada 1. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/37

Vienošanās par grozījumiem 2016. gada 23. februāra iepirkuma līgumā "Par transportlīdzekļu nomu Valsts policijas vajadzībām" 2017. gada 30. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/66

Vienošanās par grozījumiem 2016. gada 10. februāra iepirkuma līgumā "Par transportlīdzekļu nomu Valsts policijas vajadzībām" 2017. gada 30. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/66

Pirkuma līgums "Par transportlīdzekļu nomu Valsts policijas vajadzībām" 2017. gada 29. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2012/23

Piegādes līgums Nr. 1323 "Par motociklu piegādi" 2017. gada 23. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/68

Līgums Nr. 1322 "Par transportlīdzekļu garantijas remontu un tehniskajām apkopēm tā garantijas termiņa laikā" 2017. gada 23. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/768

Piegādes līgums Nr. 1321 "Transportlīdzekļu iegāde Valsts policijas vajadzībām" 2017. gada 23. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/70

Līgums Nr. 1320 "Par transportlīdzekļu garantijas remontu un tehniskajām apkopēm tā garantijas termiņa laikā" 2017. gada 23. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/70

Vienošanās Nr. 1317 par grozījumiem 2016. gada 23. februāra iepirkuma līgumā "Par transportlīdzekļu nomu Valsts policijas vajadzībām" 2017. gada 23. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/66

Vienošanās Nr. 1316 par grozījumiem 2017. gada 23. janvāra iepirkuma līgumā "Valsts policijas operatīvo transportlīdzekļu ar atbilstošu aprīkojumu noma uz pieciem gadiem" 2017. gada 23. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/79

Vienošanās Nr. 1315 par grozījumiem 2017. gada 19. janvāra iepirkuma līgumā "Valsts policijas operatīvo transportlīdzekļu ar atbilstošu aprīkojumu noma uz pieciem gadiem" 2017. gada 23. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/79

Piegādes līgums Nr. 1312 2017. gada 22. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/41

Līgums Nr. 1218 "Par transportlīdzekļa garantijas remontu un tehniskajām apkopēm tā garantijas laikā" 2017. gada 8. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/37