Visas aktualitātes Pilnā versija

Paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.139/2014 (Nr.ENŽ 000881) 2018. gada 25. janvāris

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.01.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.02.2018., plkst. 08.30.

Iznīcināšanas vieta – Stabu iela 89, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 28.12.2017. lēmums par mantas iznīcināšanu.

Iznīcināšanas objekts:  Preces ar preču zīmi “Armani”- 11 vienības un preces ar preču zīmi “Chacharel”- 4 vienības

Kontaktpersona – Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes Informācijas analīzes un plānošanas grupas vecākā inspektore G.Dzalba, tālrunis: 67208663.