Visas aktualitātes Pilnā versija

Par drošību abpus robežām 2017. gada 24. maijs

synergy_for_security.jpg

 Par drošību abpus robežām

Pirmdien, 22.maijā Krāslavas novada domē tika likti pamati atkal jaunas sadarbības sākumam – svinīgā gaisotnē tika parakstīts Latvijas-Lietuvas programmas projekta "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā"/ “SYNERGY FOR SECURITY” Partnerības līgums. Projekts izstrādāts, pamatojoties un reaģējot uz aktuālākajām pēdējo gadu problēmām - pārrobežu noziedzību, sabiedriskās drošības jautājumiem un nelegālo imigrāciju, kur Austrumlatvija un Lietuva tiek izmantoti kā tranzīta reģioni tālākai noziedzības virzībai uz Eiropu. Šīs abām valstīm kopīgās problēmas efektīvi iespējams risināt tikai pārrobežu sadarbības līmenī, tāpēc apvienojot Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldību resursus, projekta ietvaros tiks īstenoti vairāki kopīgi risinājumi iestāžu kapacitātes paaugstināšanai un sadarbības aktivizēšanai pārrobežu līmenī: izveidota sinerģiska sadarbības platforma valstu drošības stiprināšanai un veicināta sadarbība starp iedzīvotājiem, tiesībsargājošām iestādēm un pašvaldībām. Projekta ietvaros tiks uzstādītas intelektuālās nakts un dienas video novērošanas sistēmas ar transportlīdzekļu identifikācijas iespējām uz visiem starpvalstu ceļiem un iekšzemes tranzīta ceļiem Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā, kā arī tiks uzlabots abu valstu policijas un robežsardzes speciālais tehniskais aprīkojums pārrobežu noziedzības apkarošanai.

Projekta īstenošanas partneri no Latvijas puses ir Valsts Policija, Valsts Robežsardze, Krāslavas novada dome, Kārsavas novada dome, savukārt, Lietuvas pusi pārstāv Utenas apriņķa policijas pārvalde, Utenas rajona pašvaldība, Moletai rajona pašvaldība, Ignalinas robežsardzes vienība. Vairāku klātesošo augsto abu valstu Valsts Policijas un Valsts Robežsardzes amatpersonu teiktais ir rezumējams īsi: sadarbība, sadarbība un vēlreiz sadarbība. Un ne tikai starp katras valsts dienestiem, bet arī sadarbība abu valstu drošības struktūru starpā, izmantojot visas iespējas, ko sniedz modernās tehnoloģijas, sadarbība pašvaldību starpā un, kas ir īpaši būtiski, sadarbība starp iedzīvotājiem un drošības struktūrām. Divu gadu garumā sociālajos tīklos tiks īstenota drošības informatīvā kampaņa "Ja redzi, tad neklusē!", jo kā atzīst abu valstu drošības struktūru pārstāvji: pierobežas iedzīvotāji ir mūsu acis un ausis, tikai ar viņu palīdzību mēs varam reaģēt uz notikumiem iespējami ātri un efektīvi. Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums, projekts tiek īstenots laikā no 2017.gada 17.maija līdz 2019.gada 16.maijam.

 

Rakstu sagatavoja:

Ilze Stabulniece,

projekta vadītāja,

Valsts Policija

Tel.29472638

Ilze.stabulniece@vp.gov.lv