Valsts policijas vadības pieņemšanas laiki Pilnā versija

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 8. panta otro daļu iestādes amatpersona, ja privātpersona ir iepriekš pieteikusies un norādījusi risināmo jautājumu, šo privātpersonu pieņem atbilstoši iestādes un savai kompetencei.

Tādējādi, ja privātpersona vēlas pieteikties uz pieņemšanu pie Valsts policijas vadības, viņai vispirms Valsts policijai jāiesniedz iesniegums (rakstveidā vai mutvārdos), kurā jānorāda vēlēšanās tikt pieņemtai un jautājums, par kuru persona vēlas runāt. Apspriežamajam jautājumam jābūt noformulētam tik skaidri, lai būtu iespējams konstatēt, ka tā risināšana iekļaujas Valsts policijas kompetencē.


 ints_kuzis_samazinats.JPG

Valsts policijas priekšnieka Inta Ķuža apmeklētāju pieņemšanas laiks (ar iepriekšēju pierakstu pa tālruni 67829445): katra mēneša 3. pirmdienā, no plkst. 15:00-17:00.grisins.jpg

 Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka Andreja Grišina pieņemšanas laiks (ar iepriekšēju pierakstu pa tālruni 67829447): katra mēneša 4. pirmdienā, no plkst. 16:00-17:00.

 

 

velss.jpg

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka Arta Velša pieņemšanas laiks (ar iepriekšēju pierakstu pa tālruni 67829473): katra mēneša 2. pirmdienā, no plkst. 15:00-17:00.