Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis Drukāt

Vēršam uzmanību, ka Valsts policija sniedz maksas pakalpojumu, organizējot sabiedriskās kartības un drošības nodrošināšanu privātpersonas organizētos publiskos pasākumos, ar šādiem nosacījumiem: 

 • 14 dienas pirms pasākuma tiek iesniegts iesniegums par nepieciešamību sniegt pakalpojumu;
 • Iesniegumā nepieciešams norādīt: 
 1. publiska pasākuma organizatora kontaktinformāciju;
 2. publiska pasākuma norises vietu, datumu, laiku;
 3. publiska pasākuma veidu un mērķi;
 4. publiska pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaitu;
 5. iespējamos apdraudējuma riskus sabiedriskajai kartībai un drošībai;
 6. par sabiedrisko kartību un drošību atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pastu;
 7. publiska pasākuma kontaktpersonu, ar kuru var sazināties par finanšu jautājumiem;
 8. citus faktorus, kas var negatavi ietekmēt publiska pasākuma netraucētu un drošu norisi bez Valsts policijas klātbūtnes. 
 • 3 (trīs) darba dienu laikā pirms pasākuma tiek veikta priekšapmaksa par pakalpojumu.

 

   

  Ministru kabineta noteikumi Nr.903
   

  Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.50 127.§)
  Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis
  Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un 
  finanšu vadību 5.panta devīto daļu

  1. Noteikumi nosaka Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

  2. Valsts policija sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (1. un 2.pielikums).

  3. Valsts policija šo noteikumu 1. un 2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētos pakalpojumus sniedz, slēdzot ar publiskā pasākuma organizatoru Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā paredzēto līgumu, ja:

  3.1. sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana privātpersonas organizētajā publiskajā pasākumā, ņemot vērā pasākuma norises vietu, datumu, laiku, pasākuma veidu un mērķi, plānoto pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaitu, iespējamos apdraudējuma riskus sabiedriskajai kārtībai un drošībai, kā arī citus faktorus, kas var negatīvi ietekmēt pasākuma netraucētu un drošu norisi, nav iespējama bez Valsts policijas klātbūtnes;

  3.2. attiecīgā pakalpojuma sniegšana neapgrūtinās Valsts policijas funkciju un uzdevumu izpildi.

  4. Valsts policija maksas pakalpojumu cenrādi nepiemēro, veicot ekspertīzes kriminālprocesā, ja ekspertīzi nosaka procesa virzītājs, un administratīvajā procesā, ja ekspertīzi nosaka institūcija (amatpersona) vai tiesa.

  5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumus Nr.774 "Noteikumi par Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 187.nr.; 2009, 53., 141.nr.; 2010, 111.nr.; 2011, 73.nr.; 2012, 20.nr.).

  6. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

  7. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

  8. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro šo noteikumu 1.pielikumu.

  Ministru prezidents Valdis Dombrovskis 

  Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
  1.pielikums 
  Ministru kabineta 
  2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.903
  Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis

  (Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 6.punktu)

  2.pielikums 
  Ministru kabineta 
  2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.903
  Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis

  (Pielikums MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 632 redakcijā)

  Nr.
  p. k.

  Maksas pakalpojuma veids

  Mērvienība

  Cena bez PVN (euro)

  PVN (euro)

  Cena ar PVN (euro)

  1.

  Valsts policijas darbinieka – kārtības uzturētāja – iesaistīšana publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona

  stunda

  18,44

  3,8722,31

  2.

  Valsts policijas speciālo uzdevumu bataljona darbinieka iesaistīšana šā cenrāža 1. punktā minēto uzdevumu veikšanā

  stunda

  20,31

  4,2724,58

  3.

  Valsts policijas darbinieka iesaistīšana ceļu satiksmes regulēšanā publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona

  stunda

  18,44

  3,8722,31

  4.

  Valsts policijas transportlīdzekļa izmantošana šā cenrāža 1., 2., 3. un 7. punktā minēto uzdevumu veikšanā

  4.1.

  vieglais automobilis

  stunda

  16,03

  3,37

  19,40

  4.2.

  motocikls

  stunda

  8,39

  1,76

  10,15

  4.3.

  ūdens transportlīdzeklis

  stunda

  63,30

  13,29

  76,59

  5.

  Valsts policijas dienesta suņa izmantošana šā cenrāža 1. punktā minēto uzdevumu veikšanā

  stunda

  2,74

  0,58

  3,32

  6.

  Valsts policijas dienesta zirga izmantošana šā cenrāža 1. punktā minēto uzdevumu veikšanā

  stunda

  2,85

  0,60

  3,45

  7.

  Publiska pasākuma vietas pārbaude sprāgstvielu, sprādzienbīstamu priekšmetu, spridzināšanas ietaišu un līdzīgu priekšmetu atklāšanai

  stunda

  97,64

  20,50

  118,14

  8.

  Valsts policijas transportlīdzekļu izmantošana lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļu pavadīšanā1

  8.1.

  par maršruta kilometru

  kilometrs

  0,52

  0,11

  0,63

  8.2.

  par maršrutā pavadīto stundu

  stunda

  18,44

  3,87

  22,31

  9.

  Privātpersonas ieroča un munīcijas uzglabāšana

  stunda

  0,74

  0,15

  0,89

  10.

  Kopēšana

  10.1.

  melnbalta kopija uz Valsts policijas papīra, A4 formāta, vienpusēja

  viena kopija

  1,52

  0,32

  1,84

  10.2.

  melnbalta kopija uz Valsts policijas papīra, A4 formāta, divpusēja

  viena kopija

  3,02

  0,63

  3,65

  10.3.

  melnbalta kopija uz Valsts policijas papīra, A3 formāta, vienpusēja

  viena kopija

  3,07

  0,64

  3,71

  10.4.

  ieraksts matricā

  viena matrica

  15,02

  3,15

  18,17

  11.

  Auksto ieroču ekspertīze2

  stunda

  49,62

  0,00

  49,62

  12.

  Ballistiskā ekspertīze2

  stunda

  95,70

  0,00

  95,70

  13.

  Daktiloskopiskās kartes izgatavošana2

  viena vienība

  41,86

  0,00

  41,86

  14.

  Daktiloskopiskā ekspertīze

  stunda

  56,63

  11,89

  68,52

  15.

  DNS profila noteikšana ar gēnu analīzes metodi3

  viens DNS profils

  283,94

  59,63

  343,57

  16.

  Dokumentu tehniskā ekspertīze

  stunda

  65,77

  13,81

  79,58

  17.

  Eksperta amata kandidāta apmācība

  stunda

  5,93

  1,25

  7,18

  18.

  Skaņu ierakstu ekspertīze2

  stunda

  96,77

  0,00

  96,77

  19.

  Grāmatvedības ekspertīze2

  stunda

  77,24

  0,00

  77,24

  20.

  Habitoloģiskā ekspertīze2

  stunda

  48,44

  0,00

  48,44

  21.

  Informācijas tehnoloģiju ekspertīze2

  stunda

  74,99

  0,00

  74,99

  22.

  Klasiskā paternitātes/maternitātes noteikšana ar DNS gēnu analīzes metodi

  trīs DNS profili

  336,34

  70,63

  406,97

  23.

  Pirotehnikas izstrādājumu klasificēšana2

  viena vienība

  95,80

  0,00

  95,80

  24.

  Rokrakstu ekspertīze

  stunda

  65,68

  13,79

  79,47

  25.

  Sprādzientehniskā ekspertīze2

  stunda

  95,60

  0,00

  95,60

  26.

  Trasoloģiskā ekspertīze2

  stunda

  61,01

  0,00

  61,01

  27.

  Ugunsgrēku tehniskā ekspertīze2

  stunda

  59,45

  0,00

  59,45

  28.

  DNS profilu salīdzināšana

  divu DNS profilu salīdzināšana

  80,19

  16,84

  97,03

  Piezīmes.

  1 Cena (ar pievienotās vērtības nodokli) par pakalpojumu tiek noteikta, summējot cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par katra izmantotā transportlīdzekļa maršrutā nobraukto attālumu (kilometros) un cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par maršrutā pavadīto laiku (stundās).

  Maksājuma informācija:
  Saņēmējs: Valsts policija Reģ.Nr.90000099040
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Konta nr. LV67TREL2140091031000

  Iesniegumu par pakalpojumu var iesniegt elektroniski vai personīgi:

  No 1. punkta līdz 7. punktam atbildīga ir Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvalde: e-pasts pasakumi@vp.gov.lv, adrese: Rīga, Čiekurkalna 1. līnija 1, korp.4;

  No 8.punkta līdz 8.2. punktam atbildīga ir Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvaldes Satiksmes drošības pārvalde: e-pasts sdp@vp.gov.lv, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B; 

  No 9.punkta līdz 28. punktam atbildīga ir Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde: e-pasts kp@vp.gov.lv, adrese: Rīga Bruņinieku iela 72b.

  Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00-16.30.

   

  2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma3. panta astoto daļu.

  3 Ja Kriminālistikas pārvaldei paternitātes noskaidrošanai nepieciešams analizēt vairāk nekā triju personu profilus, cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par papildu DNS profila noteikšanu rēķina, izmantojot šā cenrāža 22. punktā minēto klasiskās paternitātes/maternitātes noteikšanas cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) un papildus pieskaitot šā cenrāža 15. punktā minēto cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par vēl viena DNS profila noteikšanu.

   

  Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis