Publiskie iepirkumi un izsoles Pilnā versija

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Valsts policijas transportlīdzekļu dezinfekcijas un dezinsekcijas pakalpojumu nodrošināšana” (uz diviem gadiem) 2017. gada 26. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/58

IeM VP 2017/58
Tika sniegtas atbildes uz pretendenta jautājumiem 02.11.2017.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem 15.11.2017.
Tika noslēgts iepirkuma līgums.