Publiskie iepirkumi un izsoles Pilnā versija

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Par vieglo transportlīdzekļu, mikroautobusu un kravas transportlīdzekļu evakuācijas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Republikas teritorijā Valsts policijas vajadzībām” (uz vienu gadu) 2017. gada 13. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/54

IeM VP 2017/54
Tika veikti grozījumi atklāta konkursa nolikumā 30.10.2017.
Tika pieņemts lēmums par gala rezultātiem 2., 3., 6., 7., 8., 11., 14., 22., 23. un 25. daļā
Tika pieņemts lēmums par gala rezultātiem 1., 4., 5., 9., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 24., 26., 27., 28. un 29. daļā
Tika noslēgti iepirkuma līgumi 2., 3., 6., 7., 8., 11., 14. un 25. daļā
Tika pieņemts atkārtots lēmums par gala rezultātiem 19., 20. un 28. daļā
Tika noslēgti iepirkuma līgumi 1., 4., 5., 9., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 26., 27. un 29. daļā