Publiskie iepirkumi un izsoles Pilnā versija

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Par eļļu un smērvielu iegādi Valsts policijas vajadzībām” (uz diviem gadiem). 2016. gada 30. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2016/96

IeM VP 2016/96
2016. gada 29. decembrī, plkst. 14:05 no pretendenta tika saņemti jautājumi. Tā kā tie tika saņemti novēloti (nolikuma 4.4. punkts), komisija 2016. gada 30. decembrī pieņēma lēmumu jautājumus atstāt bez izskatīšanas.
Tika pieņemts lēmums par atklāta konkursa rezultātu.

Nolikums/dokumentācija

  1. Nolikums.docx
  2. 2. pielikums.xls

Pieņemtie lēmumi

  1. Lēmums.pdf
  2. Līgums.pdf