Publiskie iepirkumi un izsoles Pilnā versija

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Licenču atjaunināšana Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām" 2015. gada 23. jūlijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/51 OLAF

2015/51 OLAF
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Par iekārtu un aprīkojuma iegādi izbraukuma preventīvo pasākumu īstenošanai Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes vajadzībām”. 2015. gada 23. jūlijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/54

IeM VP 2015/54
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.