Publiskie iepirkumi un izsoles Pilnā versija

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumus "Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās aizturētajām personām" (uz diviem gadiem) 2016. gada 1. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2016/05

IeM VP 2016/05 Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par konferences nodrošināšanu projekta "Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana" vajadzībām" 2016. gada 29. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2016/04 NFI

Nr. IeM VP 2016/04 NFI
Tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par displeju iegādi projekta "Valsts policijas īslaicīgas aizturēšanas vietu standartu uzlabošana" vajadzībām”” 2016. gada 28. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  Nr. IeM VP 2016/07 NFI

iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2016/07 NFI
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumus "Par nedzirdīgo zīmju valodas tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām uz diviem gadiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2016/03) 2016. gada 12. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2016/03

IeM VP 2016/03
Tika pieņemts lēmums precizēt iepirkuma dokumentācijas Uzaicinājuma Tehniskās specifikācijas (2. pielikums) 3. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
3. Pretendentam jānodrošina tulkošanas pakalpojumus kriminālprocesu veicošās amatpersonas uzdevumā Kriminālprocesa likuma 11., 113., un 115.pantu kārtībā un Administratīvo pārkāpumu kodeksa ietvaros jebkurā diennakts laikā, brīvdienās un svētku dienās atbilstoši pasūtītāja prasībām, neplānotas nedzirdīgo zīmju valodas tulkošanas pakalpojumi, nepieciešamības gadījumā ierodoties 1 – 2 stundu laikā Pasūtītāja norādītajā vietā (jebkurā diennakts laikā, brīvdienās un svētku dienās) no konkrētā pasūtījuma saņemšanas brīža.

Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par vieglo transportlīdzekļu, mikroautobusu un kravas transportlīdzekļu evakuācijas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Republikas teritorijā Valsts policijas vajadzībām 2016. gada 11. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2016/02

IeM VP 2016/02.
Novērsta drukas kļūda uzaicinājuma 13.punktā.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
Pieņemts papildus lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu), lai fiksētu pārkāpumus ceļu satiksmē, neapturot transportlīdzekli, iegādi Valsts policijas vajadzībām" 2016. gada 11. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2016/01

IeM VP 2016/01.
Tiek publicēta atbilde uz pretendenta jautājumiem.
Publicēti grozījumi nolikumā.
Atbilde uz jautājumiem un grozījumi nolikumā.
Tiek publicēta atbilde uz pretendenta jautājumiem.
Tiek publicēta atbilde uz pretendenta jautājumiem.
Informējam, ka saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu tiek atcelta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.
Publicēts lēmums par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas
Tiek publicēta atbilde uz jautājumiem.
Publicēta atbilde uz pretendentu jautājumiem.